Nieuws

‘t+2 regel’ opgeschort voor registraties in doelgroepregister

Met ingang van 30 december 2017 wordt het uitvoeren van de zogeheten ‘t+2 regel’ opgeschort tot 1 januari 2026. Dit betekent dat personen die niet meer voldoen aan de voorwaarden om als arbeidsbeperkte geregistreerd te zijn in het doelgroepregister in elk geval tot en...

Faalbokaal wint publieksprijs Gelderland Arbeidswijs

Op 11 december wonnen Starling en ROC Rivor de publieksprijs van Gelderland Arbeidswijs voor de Faalbokaal. Erik Kaemingk van Starling: 'de Faalbokaal is een learning community waarin werknemers leren van elkaars falen en fouten maken uit de taboesfeer haalt. Fouten...

Partners RW-POA Rivierenland aan de slag in 2018

Innoveren en verbinden voor een inclusieve arbeidsmarkt Onder welke thema’s willen we het komend jaar samen de schouders zetten? Dat was de vraag waar de partners van het Bestuurlijk Overleg RW-POA zich over bogen op 30 november jl. Uitgangspunt was het toekomstbeeld...

Werkzaak Rivierenland bij uitreiking ESF Award

Woensdag 8 november vond de uitreiking van de ESF Awards plaats. Het team van de  leerwerkroutes Horeca van Werkzaak Rivierenland was te gast bij de uitreiking hiervan in Den Haag. Vanuit RW-POA Rivierenland was ook de projectleider ESF hierbij aanwezig. De nominatie...

Katapultdag bedrijven 2017

Technologische én sociaal-maatschappelijke veranderingen gaan razendsnel. Samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is noodzakelijk om de komende jaren voldoende goed opgeleid personeel te houden en nieuwe kennis en oplossingen te ontwikkelen. Hoe lossen...

Techniekwedstrijd voor basisscholen

De nieuwe techniekwedstrijd voor basisscholen groep 7 en 8 kan van start. Verticaal Transport is het thema voor 2017 / 2018. Wat kan je allemaal verticaal transporteren? Welke materialen, grondstoffen, vloeistoffen, goederen en personen? Welk fantastisch, uniek en...

PPS Ondernemend Rivierenland toegekend door OCW

Nieuwe ronde toekenningen aansluiting mbo en arbeidsmarkt bekend 9 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op zorg en welzijn, bouw, media, ondernemerschap en beveiliging krijgen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en...

Meer banen en vacatures in Rivierenland

De economie groeit en het aantal banen neemt toe. Niet alleen op landelijk niveau, maar in alle regio's van Nederland groeit het aantal banen. UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen met 183 duizend (+2,3%) groeit en in 2018 nog eens met 150 duizend...

Talent Event Rivierenland: wegens succes geprolongeerd

Vraag en aanbod van werk bijeengebracht op 12 april 2018 De arbeidsmarkt in Rivierenland is volop in beweging. Werkgevers zoeken talenten. Werknemers, werkzoekenden, studenten en schoolverlaters zoeken nieuwe kansen om zich te ontwikkelen. De evaluatie van de...

Zomeractie Banenafspraak leidt tot prima resultaten

Samenwerking Werkzaak Rivierenland en VNO-NCW Midden werpt vruchten af Werkzaak Rivierenland heeft afgelopen zomer een gerichte actie uitgevoerd in nauwe samenwerking met VNO NCW Midden. Accountmanagers van Werkzaak brachten in hun contacten met werkgevers speciaal de...

Inspiratiesessie Gelderland Arbeidswijs. Doe mee en win!

Onlangs vond de inspiratiesessie Gelderland Arbeidswijs plaatst in het regiokantoor in Tiel. Ruim 40 deelnemers uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven brainstormden met elkaar over nieuwe mogelijkheden en ideeën om de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt...

Stem op de leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland!

De leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland zijn genomineerd voor een ESF-Award. ESF is het Europees Sociaal Fonds waar centrumgemeenten subsidieaanvragen kunnen doen. Voor de regio Rivierenland is Tiel de Centrumgemeente en RW-POA Rivierenland begeleid Tiel in de...

Vraag altijd naar het waarom!

Waarom? Dat verzuchten werkgevers wanneer ik ze spreek over de Banenafspraak. Zij worden gek van alle regeltjes en procedures. Toch is mijn advies aan u: blijf volharden! Want uiteindelijk worden uw inspanningen om mensen aan te nemen ruimschoots beloond. En ja, zelf...

Landelijke campagne Beschutaandebak van start

Het ministerie van SZW deed deze week de aftrap voor de landelijke campagne ‘Beschutaandebak’ om mensen die denken in aanmerking te komen voor beschut werk, hun ouders, begeleiders en eventueel docenten op weg te helpen. Mensen die veel begeleiding nodig...

Leerwerkroutes Werkzaak genomineerd voor ESF award

De leerwerkroutes van Werkzaak Rivierenland zijn genomineerd voor een ESF Awards 2017! ESF is het Europees sociaal fonds waar centrumgemeenten subsidieaanvragen kunnen doen. Voor de regio Rivierenland is Tiel de Centrumgemeente. Aan de subsidieaanvraag van de...

Onderwijs en Arbeidsmarkt Evenement 2017

In september vindt het Onderwijs en Arbeidsmarkt Evenement plaats. Op dit evenement volgt u diverse sessies, waarin u ervaart, werkt en leert. Hoe breng je je loopbaangeschiktheid in kaart? Hoe is het om 'zij-instromer' te zijn? Of Hoe test je je kennis over de...

Voorzitter RW-POA Rivierenland

Op 21 juni jl. is Ben Brink benoemd tot wethouder van de gemeente Tiel met in zijn portefeuille onder meer Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Economie en Ruimtelijke Ordening. Ben volgt daarmee Corry van Rhee- Oud Ammerveld op en wordt daarmee de nieuwe voorzitter van...

Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs is een open innovatie traject van Provincie Gelderland met als doel vernieuwende ideeën uit de markt halen die de kloof tussen leren en werken kunnen dichten. Het thema voor de editie van 2017 is:  Op naar een duurzame economie! Anders leren en...

IGNITE Award

De IGNITE Award daagt startende sociaal ondernemers uit om met hun businessideeën een echte sociale verandering in gang te zetten. Door kennis en ondersteuning te bieden aan deze groep ondernemers groeien hun ideeën uit tot heldere plannen en komen uit deze plannen...

De Kracht van kwetsbaarheid

Kwetsbare burgers delen bijzondere levensverhalen Onder het motto ‘de kracht van kwetsbaarheid’ werd op 10 juli jl. de 31ste Krachtenbundel ‘editie Rivierenland’ uitgereikt tijdens een drukbezochte presentatie bij ’s Heeren Loo in Geldermalsen. De...

Werkzaak Zomeractie 2017 i.s.m. VNO-NCW

Werkzaak Rivierenland heeft een zomeractie in voorbereiding waarbij accountmanagers op bezoek gaan bij bedrijven in de regio. De actie, die wordt opgezet in nauwe samenwerking met VNO-NCW Midden, geeft een antwoord op het 10 puntenplan dat VNO – NCW onlangs...

Zes wethouders uit de regio nemen Krachtenbundel in ontvangst

Kwetsbare burgers delen bijzondere levensverhalen Op maandag 10 juli nemen wethouders Fouad Sidali (Culemborg), Bert van Swam (West Maas en Waal), Griedo Bel (Lingewaal), Anita Sørensen (Maasdriel), Rob Benschop (Neder-Betuwe) en Annie Benschop-van Eldik (Buren) de...

Onderwijs & Arbeidsmarkt Evenement 21 september 2017

Het team Arbeidsmarkt & Onderwijs van de Provincie Gelderland is druk bezig met de voorbereidingen voor het ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt Evenement 2017’. Dit evenement wordt georganiseerd i.s.m. de regionale partners. Tijdens het evenement volgen deelnemers diverse...

Tour de la rivière

Strategische agenda RW-POA: tour de la rivière In de loop van dit jaar werden er in vergaderingen en wandelgangen hardop vragen gesteld als: met welke thema’s op het gebied van onderwijs & arbeidsmarktbeleid moeten we als Rivierenland aan de slag de komende jaren? Wat...

HR en de Banenafspraak

Deze week verscheen het magazine van VNO-NCW. In dit magazine een bijdrage aan het artikel over HR en de Banenafspraak door Marc Christiaens. Werkgever centraal Veel werkgevers willen wel, maar weten niet hoe ze succesvol invulling kunnen geven aan de Banenafspraak....

Samen voor meer Banen

Er is een nieuw editie van het E-magazine Samen voor meer Banen is uit. In dit zeer gevarieerde, digitale blad staat de Banenafspraak centraal. Werken met iemand met een arbeidsbeperking wordt hier van alle kanten belicht en besproken. Het magazine is te vinden via de...

Festival van het Leren

De hele maand september staat in het teken van het Festival van het Leren, een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren. De campagne is bedoeld voor iedereen, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Waarom is een...

De Grote DigiTaalStrijd in Rivierenland

De Grote DigiTaalStrijd is een regionaal evenement in het kader van de Week van de Alfabetisering. Het is een battle voor het goede doel: aandacht vragen voor laaggeletterdheid in regio Rivierenland! Misschien wist u het al, maar we willen het graag nog even onder uw...

Veel vraag naar jongeren met een mbo-opleiding

Jongeren doen het goed op de arbeidsmarkt. Veel minder jongeren vragen een WW-uitkering aan en het aantal vacatures groeit in rap tempo. Tussen september vorig jaar en februari dit jaar ontstonden 214.000 vacatures op mbo-niveau. In het vierde kwartaal van 2016 lag...

Project School & Jobs Neder-Betuwe van start

Op maandag 12 juni jl. vond de aftrap plaats van het unieke project School & Jobs bij Van Eck & Oosterink Communicatieregisseurs in Dodewaard. Dit project zorgt voor gestructureerde en gecoördineerde bedrijfsbezoeken door leerlingen voor hun loopbaanoriëntatie van de...

Nederland heeft het MBO keihard nodig!

25000 leerbanen Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar goed opgeleide vakmensen. Wil je werken en leren combineren en zoek je een leerbaan op mbo-niveau? In het middelbaar beroepsonderwijs worden vakmensen opgeleid via twee soorten leerwegen: de beroepsbegeleidende...

Regio Rivierenland vierde beste logistieke hotspot van Nederland

Tijdens de 11e editie van de Logistieke Hotspot van het Jaar-verkiezing in Dordrecht is Regio Rivierenland uitgeroepen tot de 4e beste logistieke hotspot van Nederland. Hiermee stijgen wij ten opzichte van vorig jaar vier plaatsen in de ranking en laten wij 24 regio’s...

Corry van Rhee – Oud Ammerveld neemt afscheid als wethouder

Corry van Rhee - Oud Ammerveld neemt afscheid als wethouder van de gemeente Tiel en wordt waarnemend burgemeester voor de gemeente West Maas en Waal. De aanvaarding van het ambt betekent dat Corry van Rhee  - Oud Ammerveld haar taken als voorzitter van het RW-POA...

Werkzaak Rivierenland is trots op haar nieuwe pand

Donderdag 15 juni opent Werkzaak Rivierenland haar paradepaardje. Een open en transparant bedrijfspand met volledig gerenoveerde productiehallen, een nieuw kantoor en een bedrijfsrestaurant. Het staat aan de Poppenbouwing in Geldermalsen. Elfriede Boer, directeur...

Nieuwe Secretaris RW-POA

Per 1 mei is Natale Bremmer-Ursinus gestart als nieuwe secretaris voor  RW-POA Rivierenland. Natalie volgt Gert Veenendaal op die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn taken heeft overgedragen. Hieronder stelt Natalie zich aan u voor. Mijn naam...

Platform voor startende ondernemers in Rivierenland

In Tiel is sinds 2 jaar het Centrum voor Jong Ondernemen (CVJO) gevestigd. Het initiatief heeft nog niet geleid tot de gewenste resultaten. Vandaar dat momenteel met verschillende partijen wordt verkend hoe een succesvol starters platform gerealiseerd kan worden. Er...

Banenafspraak Regionale Trendrapportage vierde Kwartaal

Regio Rivierenland goed op weg Deze maand verscheen de Regionale Trendrapportage over het vierde kwartaal 2016. Begin mei 2017 is er vanuit het ondersteuningsteam van RW-POA Rivierenland een brief gestuurd naar raadsleden om hen te informeren over de voortgang in de...

Het Tienpuntenplan, lessons learned in de praktijk

Onlangs presenteerde VNO-NCW, MKB Nederland en LTO  een Tienpuntenplan in het kader van het realiseren van de Banenafspraak. In het Tienpuntenplan vragen werkgevers onder meer aandacht voor één loket, uniforme aanpak en het stroomlijnen van overheidsregelingen en voor...

FruitDelta Rivierenland

Als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland zetten overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s) zich in voor ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en...

Leren tijdens de loopbaan essentieel voor iedereen

SER-advies over postinitieel leren pleit voor ontwikkelen positieve leercultuur Loopbaan Het moet in Nederland vanzelfsprekend worden om tijdens de loopbaan te blijven leren en ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de...

Actieplan wetenschap en technologie op koers!

Amsterdam zet de komende twee jaar in op méér aandacht voor wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs. Dit is het uitgangspunt van het actieplan W&T op koers! Het plan kan 60 tot 80 basisscholen ondersteuning bieden bij meer wetenschap en technologie in...

Business Plan 2017-2021 Leren en Werken Rivierenland

ROC Rivor, Werkzaak en UWV hebben op 28 februari het Business Plan Leerwerkloket Rivierenland 2017-2021 ondertekend. De partijen werken samen in het Leerwerkloket Rivierenland om mensen te stimuleren een leven lang te blijven leren. Een leven lang leren is belangrijk...

Talent Event Rivierenland 2017

Vraag en aanbod van werk bijeengebracht op 13 april 2017 De arbeidsmarkt in Rivierenland is volop in beweging. Werkgevers zoeken talenten. Werknemers, werkzoekenden, studenten en schoolverlaters zoeken nieuwe kansen om zich te ontwikkelen. Tijdens het Talent Event...

Leerwerkloket Rivierenland verbindt werkgevers aan Taalakkoord

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Beperkte en geringe kennis van taal, kan zorgen voor lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een financieel risico voor een bedrijf....

Uitnodiging “VMBO-ers van NU, WERKNEMERS van de TOEKOMST”

Doel bijeenkomst Ondernemers in Tiel, leden van Hart van Tiel, maken kennis met huidige beroepscollege, de leverancier van de toekomstige mbo vakmensen voor regio Rivierenland. Goed opgeleide vakmensen in verschillende richtingen zijn de komende jaren nodig op de...

Open Bedrijven Dag, Meld u nu aan!

Welkom op de Open Bedrijven Dag Wilt u met eigen ogen zien hoe collega bedrijven in de regio succesvol werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Bent u geïnteresseerd, maar hebt u nog geen ervaring met het werken met deze groep medewerkers? Op 16 februari...

Meer Wajongers aan het werk bij reguliere werkgevers

Het aantal jonggehandicapten dat werkt is in 2015 licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV Kenniscentrum blijkt dat er eind 2015 in totaal 56.400 Wajongers aan het werk waren, 800 meer dan het jaar ervoor. Het...

CNV pleit voor stoppen herkeuren Wajongers van 50

Wajongers Het CNV pleit ervoor Wajongers van vijftig jaar en ouder niet meer te herindelen. De kans dat deze Wajongers nu nog aan werk komen is minimaal, waarom laten we ze gewoon niet met rust? Verder vind ik dat jonggehandicapten een individueel recht op...

Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2017 en 2018 bekend

Het ministerie heeft, vooruitlopend op de publicatie in de Staatscourant, bekend gemaakt hoeveel beschut werk-plaatsen elke gemeente in 2017 en 2018 dienen te organiseren. Met inwerkingtreding per 1 januari 2017 van de gewijzigde Participatiewet is het voor gemeenten...

Arbeidsmarkt groeit meer dan verwacht, bijna miljoen vacatures

De Nederlandse economie groeit dit jaar opnieuw sneller dan verwacht, vooral omdat consumenten meer geld uitgeven. De meeste bedrijven staan er goed voor en het UWV verwacht 965.000 vacatures in 2017. De groei van het binnenlands product komt in 2017 uit op 2,3% en...

Arbeidsperspectieven laaggeletterden tot 2020

In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University een onderzoek uitgevoerd naar arbeidsmarktperspectieven voor laaggeletterden. Het rapport van ROA schetst de verwachte...

WerkWeek – Training netwerken voor jongeren in Rivierenland!

In de week van 13 tot en met 17 februari 2017 organiseren alle arbeidsmarktregio’s in Nederland samen met het ‘Team Aanpak Jeugdwerkloosheid’ de WerkWeek. In heel Nederland vinden dan evenementen plaats waar jongeren en professionals en/of werkgevers elkaar ontmoeten...

Studenten ROC Rivor maken filmopnames bij Jarno Goesten Champignons

Deze week maakten studenten van ROC Rivor filmopnames bij Jarno Goesten Champignons in Ammerzoden voor Werkzaak Rivierenland. De aanleiding? Jarno Goesten werkt in zijn bedrijf al geruime tijd succesvol met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De studenten...

WW Rivierenland eind 2016 lager dan verwacht

Eind 2016 telt Rivierenland 4.910 WW-uitkeringen. Dat is 12,2% minder dan aan het begin van 2016. Landelijk is de WW in 2016 met 7,6% gedaald. In Rivierenland daalt de WW dus sterker dan landelijk. De motor achter deze gunstige ontwikkeling is de economische groei die...

Vluchteling aan het werk in de Tuinbouw

In het vluchtelingenkamp in Thailand werd Eh Kler Htoo (30) al voorbereid op zijn nieuwe vaderland: hij maakt er kennis met drop en stroopwafels. In 2011 kwam hij met vrouw en zoon in zijn nieuwe vaderland Nederland aan. Nu, bijna 5 jaar later, werkt hij bij VOF...

Praktijkroute en beschut werk voor mensen met een beperking

Vrijwel de voltallige Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen. Dit wetsvoorstel verplicht gemeenten om beschut werk te bieden aan...

Forse stijging van het aantal mbo-vacatures in Rivierenland

  Het aantal mbo-vacatures is sterk aan het toenemen. In de periode maart tot en met augustus van dit jaar ontstonden landelijk 207.600 vacatures op mbo-niveau, 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de regio Rivierenland is de stijging met 9% gelijk aan...

Afscheid Gert Veenendaal

Vorige week nam Gert Veenendaal op feestelijke wijze afscheid tijdens het RW-POA Bestuurlijk Overleg. Gert Veenendaal vertrekt in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij was tot zijn pensionering actief, onder meer als secretaris van het...

Staatssecretaris Klijnsma lanceert kandidatenverkenner banenafspraak

Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, heeft vorige week de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ gelanceerd. De kandidatenverkenner banenafspraak  is een online personeelsbank met bijna 60.000 profielen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking....

Daling 50-plussers in de WW zet door

Het aantal 50-plussers met een WW-uitkering blijft dalen. Daarbij zijn duidelijke regionale verschillen te zien. Zo is het aantal WW’ers van 50 jaar en ouder in Friesland sinds februari van dit jaar gedaald met 13 procent, tegen 4 procent in Noord-Holland en Utrecht....

Opperste concentratie bij First Lego League op Lek en Linge

De Regiofinale van de vierde First Lego League afgelopen vrijdag, 25 november, op de vmbo-locatie van openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge in Culemborg, was een groot succes. Tijdens de robotwedstrijd bewonderde de jury een groot aantal creatieve...

Startplein Bouw & Infra positief verlopen

Om nu en in de toekomst beter en sneller vacatures te kunnen matchen tussen werkgever en werknemer organiseert Platform Techniek Rivierenland samen met veel andere partijen Startplein Techniek bijeenkomsten. Afgelopen donderdag 10 november was G. van der Ven...

Vierde First Lego League Regio Finale

Op vrijdag 25 november 2016 vindt om 15.30 uur de opening plaats van de vierde First Lego League (FLL) Regiofinale Rivierenland. Twaalf teams uit Rivierenland strijden op sportieve wijze voor een plaats in de FLL Benelux finale op 4 februari 2017 in Zwolle. Kom gerust...

Ontmoet WERKGEVERS in de bouw & infra!

Bent u op zoek naar werk of een leerwerkplek in de bouw en/of infra? Op donderdag 10 november 2016 kunt u tijdens het Startplein Bouw & Infra in gesprek gaan met werkgevers. Startplein Bouw & Infra zorgt voor de verbinding tussen werkgevers, vacatures, leerwerk...

ROC Rivor studenten openen 3D-printshop in Tiel

MAKE! opent feestelijk op 4 november om 16 uur aan de Waterstraat 94A “We gaan het gewoon doen met z’n allen”, besloten de studenten en partners enige tijd geleden. Op 4 november om 16 uur openen ze op de Waterstraat 94A in Tiel de 3D-printshop MAKE! Speicaal voor...

Groen moet je doen!

Eind september zijn de Montessorischool Tiel en Helicon Kesteren een uitgebreid samenwerkingstraject gestart voor leerlingen van beide scholen. Een aantal derdejaars Groen en Dier geven nu wekelijks tuin- en groenles aan Montessori-leerlingen van groep 5-6 en 7-8....

Baanbonus heeft veel jongeren in Rivierenland een kans gegeven

De Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben op 13 november 2013 voor de jaren 2014 en 2015 een bedrag van €250 miljoen beschikbaar gesteld voor verschillende projecten, waaronder (jeugd)werkgelegenheid. In het kader van dit project heeft Regio...

Roxanne van den Boogaard top 3 Leraar van het Jaar 2016

Op zaterdag 8 oktober ’16 organiseerde de Onderwijscoöperatie de verkiezing Leraar van het Jaar 2016. Roxanne van den Boogaard van Helicon MBO Geldermalsen was genomineerd en stoomde door tot de top 3. Geen eerste plaats, maar wel een prachtige prestatie. Meer weten...

Regio Rivierenland loopt voorop met Banenafspraak

Regio Rivierenland doet het goed in de realisatie van de Banenafspraak, zo blijkt uit de cijfers die UWV onlangs publiceerde. In de banenafspraak kwamen werkgevers met de overheid overeen, dat er in Nederland 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een...

Regionale trendrapportage banenafspraak, 1e kwartaal 2016

UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf het derde kwartaal 2015 elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een...

Uitnodiging startplein Bouw & Infra 10 november

77 procent technisch Nederland ervaart tekort aan technici Herkent u zich hierin?  In de media verschijnen steeds vaker berichten zoals hierboven. En ook uit de markt bereikt ons steeds vaker het geluid dat vacatures niet snel of goed genoeg vervuld worden. Maakt u...

Leernetwerk Banenafspraak van start

Wilt u uw kennis en of vragen over de Wet Banenafspraak delen met collega’s van gemeenten, provincies en waterschappen? Dat kan. Vanaf september starten we met een leernetwerk Banenafspraak. Per provincie organiseren we vier bijeenkomsten.   Het leernetwerk is een...

Meer werkzoekenden uit Rivierenland naar technische beroepen

Terwijl veel mensen in Rivierenland moeite hebben om een (nieuwe) baan te vinden, signaleren ondernemers in de regio juist dat ze lastig personeel kunnen vinden voor openstaande technische functies. Hoe deze mismatch tussen vraag en aanbod in Rivierenland aan te...

Uitnodiging netwerk & kennisbijeenkomst 28 september 2016

De Banenafspraak: een kans of een risico voor het MKB?  De Banenafspraak heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Van u als werkgever wordt verwacht dat u kansen biedt zodat deze mensen uiteindelijk op de arbeidsmarkt weer op...

Gezamenlijk leernetwerk van start

Medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen vanaf september deelnemen aan een gezamenlijk leernetwerk Banenafspraak. Per provincie worden vier bijeenkomsten gehouden. Tijdens het leernetwerk, een initiatief van de VNG, het IPO en het A&O-fonds...

De banenafspraak van: Roel Cazemier

Onlangs maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma bekend dat de sector overheid in 2015 heeft voldaan aan de Wet banenafspraak. Overheidswerkgevers hebben vorig jaar 5.453 mensen met een arbeidsbeperking een baan gegeven en liggen daarmee op schema. Dat is goed nieuws!...

Overzicht vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Het ministerie van SZW heeft een handzaam overzicht uitgebracht van de vereenvoudigingen die worden aangebracht in de Participatiewet en de Wet banenafspraak. Staatssecretaris Jetta Klijnsma had de wijzigingen in de wet- en regelgeving dit voorjaar al aangekondigd. De...

Handvatten en tips voor basisscholen in whitepaper

Met een geringe investering kunnen basisscholen op een duurzame manier extra banen voor de doelgroep Banenafspraak creëren. Dat schrijft het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie in het whitepaper ‘Haal de druk van de klas!’. Onderzoekers van het...

Groot groen biedt kansen voor participatiewet

Dat mensen vanuit de Participatiewet het gemeentelijk groen onderhouden is niet nieuw. Maar steeds vaker gaan ze ook in het ‘groot groen’ aan de slag. Bij Staatsbosbeheer gaan ze niet alleen aan het werk, maar is er ook oog voor de ontwikkeling en doorstroming van...

‘Lek’ in arbeidsmarkt techniek

Maar liefst 38% van de jongeren die met een technisch diploma hun opleiding afsluiten, kiest voor een niet-technische baan in een niet-technische sector. En bij alle werknemers in techniekbedrijven die op zeker moment van baan wisselen, stapt ook nog eens 39% over...

Regionale trendrapportage banenafspraak

Stand van zaken vierde kwartaal 2015, Rivierenland presteert bovengemiddeld: 500 plaatsingen gerealiseerd.   Het UWV publiceerde deze week de Regionale Trendrapportage banenafspraak. De rapportage geeft de stand van zaken weer van eind vierde kwartaal 2015. De Regio...

VNO-NCW Special Op naar de 100.000 banen

VNO-NCW Midden heeft een special uitgegeven van het magazine 'Middelpunt' over de banenafspraak. Immers, 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking is een uitdaging waar werkgevers in de marktsector voor 2026 voor staan.  'Binnen VNO-NCW Midden hebben we vanaf...

Eerste Startplein Boomteelt een succes

Vrijdag 1 juli werd het eerste Startplein Boomteelt georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst ontmoetten werkgevers en toekomstige werknemers in de boomteelt elkaar. Het blijkt dat de sector steeds meer moeite heeft om de openstaande vacatures te vervullen. Met name op...

Doelgroep aan het werk

Een inspiratiebron om obstakels bij het realiseren van nieuwe banen te herkennen, erkennen en weg te nemen. Cedris en SBCM richtten samen met de Argumentenfabriek een denktank op. Daarin zaten mensen met deskundigheid op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken rond de...

Iedereen aan de slag

Samen met ABU, NRTO, OVAL en SUMMUM.NU heeft Cedris een gezamenlijke visie op de toekomst van de arbeidsmarkt neergelegd. Deze visie is verwoord in het statement ‘Iedereen aan de slag’ dat op woensdag 29 juni is gepubliceerd. De boodschap is dat de arbeidsmarkt...

Bedrijven in Rivierenland halen de toekomst in huis

In de regio Rivierenland zijn 3745 leerbedrijven erkend die de vakmensen van de toekomst opleiden. Zij bieden mbo-studenten een stageplek of leerbaan zodat zij het vak ook in de praktijk kunnen leren. In het mbo wordt opgeleid voor beroepen als kapper, loodgieter of...

Goed gesprek biedt werkloze kans

Het UWV zet de deuren open, vooral voor werklozen die lastig aan een nieuwe baan komen. '50-plussers kunnen van grote waarde zijn', zegt Thissen. Het UWV gaat weer gesprekken voeren met werklozen. Daarvoor komen vooral mensen in aanmerking die weinig kans hebben...

UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren

Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV is de afgelopen periode met 12% gedaald. Met name vanuit de bouw- en zorgsector doen minder jongeren een beroep op een uitkering. Dit blijkt uit het rapport Basiscijfers Jeugd dat SBB en UWV vandaag...

Laagopgeleide werknemer weinig bezig met duurzame inzetbaarheid

Panteia heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek uitgevoerd naar investeringen van werkgevers in de duurzame inzetbaarheid van laagopgeleide werknemers.Uit het onderzoek blijken twee belangrijke ontwikkelingen waarmee...

Regio wordt nog een hype

Nu de besluitvorming zich steeds meer naar de regio verplaatst, is het noodzakelijk om de huidige bestuurlijke structuren goed onder de loep te nemen. De aandacht moet worden gericht op het doel van regionale samenwerking, de capaciteit die wordt ingezet en de steun...

Bijna 30% technisch opgeleide vrouwen werkt in techniek

Jonge hoogopgeleiden zijn minder vaak technisch geschoold dan tien jaar geleden. Onder deze technici zijn vier keer zoveel mannen als vrouwen. Bijna 30 procent van de vrouwen en bijna de helft van de mannen met een hogere technische opleiding gaat aan de slag in een...

Docent Ondernemerschap Jordy van Schijndel winnaar Beste rekenidee mbo!

Jordy van Schijndel van Helicon MBO Geldermalsen won de wedstrijd ‘Beste rekenidee mbo! 2016’. Zijn inzending was een motiverende rekenactiviteit in de vorm van een bordspel als een combinatie van Monopoly en Mens-erger-je-niet. Spelers, leerlingen moeten in een race...

Nieuwe Basiscijfers Jeugd Rivierenland

Recentelijk zijn de nieuwe Basiscijfers Jeugd Rivierenland uitgekomen met daarin de ontwikkelingen op de stage- en arbeidsmarkt. Lees de publicatie. Het actuele thema in deze uitgave is de vraag of de werkgelegenheid verdwijnt uit het middensegment. Door de...

De aanbesteding van de nieuwbouw

“In 2016 vond de aanbesteding (tender) voor de nieuwbouw en renovatie aan de Poppenbouwing plaats, zegt directeur Elfriede Boer. “Hierbij moest Werkzaak Rivierenland zich houden aan de richtlijnen die voor een nieuwbouw- en renovatieproject gelden. We gaven...

Werkconferentie RW-POA Rivierenland

Op 26 mei heeft het RW- POA Rivierenland een werkconferentie georganiseerd met het thema “werk en samenwerken in de regio”. Doel van de conferentie was om, vanuit bestaande netwerken in Rivierenland, goede ervaringen en nieuwe initiatieven te delen. Dit alles met de...

Jongeren komen er amper in bij gemeenten

Voor het eerst in jaren neemt de instroom van nieuw personeel bij gemeenten toe. Hun gemiddelde leeftijd: 45 jaar. Jongeren hebben het nakijken. Dat blijk uit de vandaag gepresenteerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. In 2015 was het gemiddelde instroompercentage...

Talentontwikkeling en wetenschap & techniek inspiratie

Half mei ’16 waren op initiatief van Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) in het technieklokaal van Technasium Tiel ruim dertig personen bijeen om met elkaar te spreken over talentontwikkeling bij basisschool leerlingen en hoe wetenschap & techniek...

Zijinstromers en leerlingen ontmoeten werkgevers

Op donderdag 31 maart was in Gameren in Rivierenland het Startplein Techniek (metaal) om werkzoekenden en werkgevers (al dan niet) met vacatures in de techniek met elkaar in contact te brengen. Het Startplein Techniek is een aanpak om werkzoekenden, onderwijs en...

Share This