Nieuws uit de regio

Het hoofdlijnenakkoord, een korte samenvatting

Het hoofdlijnenakkoord, een korte samenvatting

Sinds vorige week ligt het hoofdlijnenakkoord 2025-2028 op tafel. Wat beogen de partijen PVV, VVD, NSC en BBB en welke effecten heeft het akkoord op het regionale onderwijs- en arbeidsmarktbeleid? RW-POA Rivierenland maakte een beknopte samenvatting. De teksten zijn...

Kamerbrief hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

Kamerbrief hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

De ministers van SZW, OCW en EZK hebben in een Kamerbrief plannen gepresenteerd voor de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Samenwerkende partners in de arbeidsmarktregio krijgen hiermee duidelijkheid over de voortzetting van de regionale samenwerking. Het...

Herijking Actieplan Jeugdwerkloosheid

Herijking Actieplan Jeugdwerkloosheid

Sinds januari 2024 vindt een herijking plaats van de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid. Inmiddels zijn de eerste fasen van het herijkingsproces afgerond. Zo zijn de betrokken partners gesproken en documenten en data geanalyseerd. Ook de aankomende wet ‘van school...

Kwartiermaker Regionaal Werkcentrum gestart

Kwartiermaker Regionaal Werkcentrum gestart

Begin april is een externe kwartiermaker, Maaike van Leeuwestijn, gestart voor de verkenning naar de ontwikkeling van een Regionaal Werkcentrum in Rivierenland. De bij RW-POA betrokken partners worden op korte termijn verder geïnformeerd en gesproken over het proces....

VACATURE  Overstapcoach vso – mbo (Kwartiermaker tweejarige pilot)

VACATURE Overstapcoach vso – mbo (Kwartiermaker tweejarige pilot)

In de arbeidsmarktregio Rivierenland werken het vso en mbo actief samen om de overgang van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Vanuit de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid hebben De Sonnewijser, ROC Rivor en RW-POA Rivierenland gezamenlijk een...

Inspirerend netwerkevent bij ROC Rivor, meld u nu aan voor 7 maart.

Inspirerend netwerkevent bij ROC Rivor, meld u nu aan voor 7 maart.

Op donderdag 7 maart 2024 organiseren ROC Rivor, Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT), Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) en VNO-NCW Midden samen een inspirerend netwerkevent bij ROC Rivor. Tijdens dit event vindt de ontknoping plaats van de tweede DigiLab Rivierenland...

Samenwerking vso – mbo voor soepele overstap jongeren

Samenwerking vso – mbo voor soepele overstap jongeren

Onlangs ondertekenden ROC Rivor, De Sonnewijzer en RW-POA Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst om de overstap van vso/pro naar het mbo voor jongeren te versoepelen. Ook het Doorstroompunt Rivierenland is aangehaakt bij de samenwerking. De samenwerkingsafspraken...

Nieuwe website RW-POA Rivierenland

Nieuwe website RW-POA Rivierenland

De RW-POA website ondergaat op dit moment een flinke make-over. Het RW-POA team werkt samen met jonge ondernemers uit de regio en studenten van het ROC Rivor aan het creëren van een frisse en gebruiksvriendelijke webpagina. Met name de drie sporen vanuit de herijkte...

Techniekdag Rivierenland bij Van Dillen Bouwgroep in Culemborg

Techniekdag Rivierenland bij Van Dillen Bouwgroep in Culemborg

Zaterdag 25 mei 2024 is de Techniekdag Rivierenland bij Van Dillen Bouwgroep in Culemborg. De werkgroep Techniekdag onthulde onlangs de locatie op het terrein van deze organisatie.  ‘’Ik ben enorm trots dat Van Dillen Bouwgroep de Techniekdag aankomend jaar op eigen...

Gelderland analyseert de regionale arbeidsmarkten

Gelderland analyseert de regionale arbeidsmarkten

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Nooit stonden er zoveel vacatures open, terwijl tegelijkertijd duizenden mensen nog geen baan hebben. In het Gelrepact werken de 6 arbeidsmarktregio’s samen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Op maandag...

Aantal WW uitkeringen in Rivierenland stijgt

Aantal WW uitkeringen in Rivierenland stijgt

In tegenstelling tot vorige maand, steeg in oktober weer het aantal WW-uitkeringen in Gelderland. De enige Gelderse regio waar het aantal WW-uitkeringen niet steeg, was Midden-Gelderland. Daar daalde het aantal WW-uitkeringen juist zeer licht met 0,7%. Sommige mensen...

Regio Rivierenland in beeld: vergrijzing en mismatch

Regio Rivierenland in beeld: vergrijzing en mismatch

In 2023 groeit het aantal banen in arbeidsmarktregio Rivierenland nog behoorlijk, maar in 2024 valt de banengroei terug. De aanhoudende personeelstekorten belemmeren de groei van bedrijven. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft het...

Winnaars All-in Werkgeversprijs in het zonnetje

Winnaars All-in Werkgeversprijs in het zonnetje

Acht ondernemers uit Rivierenland hebben de All-in Werkgeversprijs 2023 gewonnen. De ondernemers ontvingen de prijs omdat zij werknemers met een arbeidsbeperking een kans bieden in hun organisatie. Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de...

Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland september 2023

Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland september 2023

Vakmensen nodig voor verduurzaming Gelderse industrie In september vertoonde het aantal WW-uitkeringen in de Gelderse industrie een lichte daling. Per regio verschilde de ontwikkeling over de afgelopen maand van een daling met 1,8% in Rijk van Nijmegen tot een...

HR-toolbox helpt MKB-ondernemer op weg

HR-toolbox helpt MKB-ondernemer op weg

Je HR-beleid goed vormgeven in een kleinere onderneming. Hoe doe je dat als je als eigenaar nog veel meer taken op je bord hebt? VNO-NCW Midden ontwikkelde daarvoor een online HR-toolbox. Die bevat handige hulpmiddelen op het gebied van instroom, doorstroom en...

Nomineer nu de meest inclusieve werkgevers van Rivierenland

Nomineer nu de meest inclusieve werkgevers van Rivierenland

Welke werkgevers komen in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2023? Per gemeente wordt één werkgever gekozen. U kunt tot en met 2 oktober de werkgever van uw keuze nomineren. Voor de vijfde maal sinds 2018 organiseren RW-POA Rivierenland, VNO-NCW...

Techniek heeft de toekomst, West Betuwe ademt techniek

Techniek heeft de toekomst, West Betuwe ademt techniek

Afgelopen zaterdag 13 mei was gemeente West Betuwe gastgemeente van de jaarlijkse Techniekdag in Rivierenland. De dag vond plaats op het terrein van de firma A. Hak. Zij organiseerde deze dag samen met VNO-NCW Midden, Riverland Tech Explorers, het onderwijs en het...

Leercultuur op de werkvloer belangrijker dan ooit

Leercultuur op de werkvloer belangrijker dan ooit

Banen veranderen tegenwoordig in rap tempo. Dit komt onder andere door digitalisering en automatisering. Kennis veroudert snel. Steeds nieuwe taken en andere werkprocessen vragen om flexibele medewerkers. Dat betekent dat op de werkvloer ruimte moet worden ingebouwd...

Thuis in bouw, installatie en IT

Thuis in bouw, installatie en IT

“Wij zitten als bedrijven te springen om jonge mensen die met de nieuwste middelen en methoden kunnen werken”De MBO beroepsopleidingen van ROC Rivor krijgen in nauw overleg met de bedrijven in de regio vorm en inhoud. Uit deze samenwerking is de nieuwe opleiding Smart...

Dichterbij dan je denkt

Dichterbij dan je denkt

Actieplan In de afgelopen periode is er op de arbeidsmarkt een krapte aan personeel in vrijwel alle sectoren ontstaan. Deze krapte leidt niet alleen landelijk, maar ook binnen de regio tot verschillende problemen. Denk aan het aanpakken van maatschappelijke opgaven,...

16 Gelderse projecten van start tegen het personeelstekort

16 Gelderse projecten van start tegen het personeelstekort

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Het lukt werkgevers al lang niet meer om alle vacatures te vervullen. Met het Gelrepact slaan de zes arbeidsmarktregio’s en provincie Gelderland de handen ineen om de arbeidstekorten aan te pakken. Er worden 16...

TCO boomteelt opleidingen van Yuverta naar Hoornbeeck Connect

TCO boomteelt opleidingen van Yuverta naar Hoornbeeck Connect

Met ingang van schooljaar 2023/24 gaat Hoornbeeck Connect voor Tree Centre Opheusden (TCO) de boomteelt opleidingen verzorgen. Vijftien jaar terug startte AOC Oost met de MBO BBL boomteelt opleidingen in de kantine van boomkwekerij W. Crum in Dodewaard. Na een aantal...

Ondertekening werkagenda mbo en stagepact mbo

Ondertekening werkagenda mbo en stagepact mbo

Op dinsdag 14 februari jl. zijn de handtekeningen gezet onder het Stagepact mbo gelijktijdig met de bredere Werkagenda mbo en loopt tot 2027. Het ministerie van OCW heeft de afspraken in de Werkagenda mbo het Stagepact met alle betrokkenen. De Werkagenda mbo en het...

Wervingscampagne Tech Teelt in de tuinbouw

Wervingscampagne Tech Teelt in de tuinbouw

Net zoals alle sectoren kampt ook de tuinbouw met personeelstekorten. Het is nog niet zover dat het fruit niet geplukt wordt en de laanbomen staan te verpieteren op het veld; maar als de huidige trend zich doorzet kan dat waarheid worden. Om die reden hebben Yuverta...

Student Smart Building in gesprek met minister Rob Jetten

Student Smart Building in gesprek met minister Rob Jetten

Afgelopen maandag sprak Rob Jetten, minister voor Klimaat & Energie, kort met onze student Smart Building Jean Hoevers. De minister bracht een werkbezoek aan S-TEC, waar ook ROC Rivor studenten opleidt voor de techniek. Rob Jetten kreeg een rondleiding en hij liet...

Deeltijd voor de klas naast uw baan? Hybride docent Techniek!

Deeltijd voor de klas naast uw baan? Hybride docent Techniek!

Scholen zijn op zoek naar techniekdocenten. Techniekbedrijven hebben een tekort aan vakmensen. Hoe combineer je je huidige werk met een baan in het onderwijs? En wat zijn de voordelen? Bijvoorbeeld: dat je je nieuwe medewerkers al in de klas leert kennen!   Lees en...

Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q2 2022

Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q2 2022

Deze analyse is een aanvulling op de UWV kwartaalrapportage banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de arbeidsmarktregio Rivierenland. Landelijk zijn de resultaten gestegen in het tweede kwartaal en dit zien we ook terug in Rivierenland. Het aantal banen...

Ondertekening convenant, een rondje langs de velden

Ondertekening convenant, een rondje langs de velden

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband van de arbeidsmarktregio: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten (incl. Werkzaak Rivierenland en...

Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking | VNG

Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking | VNG

Transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering leiden tot voortdurende veranderingen in aard en omvang van de werkgelegenheid. Ieder lid van de beroepsbevolking moet zich een leven lang kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven aan...

Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q1 2022

Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q1 2022

Deze analyse is een aanvulling op de UWV kwartaalrapportage banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de arbeidsmarktregio Rivierenland. Het eerste kwartaal van 2022 begon met de beperkende maatregelen, als gevolg van de Coronapandemie, die medio december...

Introductie MBO 4 Smart Building Rivierenland met 14 studenten

Introductie MBO 4 Smart Building Rivierenland met 14 studenten

Afgelopen week startte de MBO 4 opleiding Smart Building met introductiedagen waarbij studenten en docenten elkaar beter leren kennen. Smart Building is synoniem voor slim samenwerken en daarom een kano uitstap op de Linge. Samen in een kano vooruitkomen, niet omslaan...

All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2022: de winnaars zijn bekend!

All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2022: de winnaars zijn bekend!

Vandaag, donderdag 30 juni, zijn de winnaars van de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2022 bekend gemaakt. De wethouders van de betrokken gemeenten en adviseurs reikten persoonlijk de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2022 bokaal uit. All-in Werkgever Rivierenland...

Ondernemerspanel ‘van Crisis naar Crisis’

Ondernemerspanel ‘van Crisis naar Crisis’

Nu na ruim twee jaar de coronacrisis (voorlopig) achter ons lijkt te liggen, ondervinden veel ondernemers momenteel de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De Kamer van Koophandel publiceerde onlangs een onderzoek waaruit blijkt dat honderdduizenden ondernemers in...

STAP van start per 1 maart

STAP van start per 1 maart

Ieder jaar 1.000 euro om te besteden aan een opleiding, cursus of training naar keuze. Dat is in een notendop waar STAP, een nieuwe subsidieregeling van de overheid die op 1 maart 2022 gelanceerd wordt, over gaat. STAP vervangt hiermee de fiscale aftrek...

Kwartaalrapportage Banenafspraak Q3

Kwartaalrapportage Banenafspraak Q3

In het derde kwartaal van 2021 heeft de groei zich over de hele linie voortgezet. Zowel het aantal banen als het aantal (werkzame) personen nam toe in Rivierenland. In vergelijking tot andere regio’s doet Rivierenland het onverminderd goed. Op de grafiek hieronder een...

Techniek projecten en initiatieven Rivierenland

Techniek projecten en initiatieven Rivierenland

Platform Techniek Rivierenland en Tech Explore 24 actualiseerden afgelopen najaar de infographic voor meer overzicht op en verbinding met de grote diversiteit van techniekprojecten en initiatieven. Met de infographic kom je meer te weten van projecten voor instroom en...

Werkgevers in het zonnetje: deze week Van Zandwijk

Werkgevers in het zonnetje: deze week Van Zandwijk

Dertig dagen lang wordt de Maand van de 1000 Voorbeelden gevierd. Door het hele land organiseren WSP’s, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners evenementen rond de banenafspraak. Ook in onze regio...

Simon Loos, één van de beste inclusieve werkgevers van onze regio

Simon Loos, één van de beste inclusieve werkgevers van onze regio

Dertig dagen lang wordt de Maand van de 1000 Voorbeelden gevierd. Door het hele land organiseren WSP’s, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners evenementen rond de banenafspraak. Ook in onze regio...

Banenafspraak Q2 2021, Regionale analyse Rivierenland

Banenafspraak Q2 2021, Regionale analyse Rivierenland

De daling van cijfers banenafspraak in het eerste kwartaal in Rivierenland die conform de landelijke trend was, heeft zich zowel bij het aantal banen als het aantal personen in Q2 gekeerd. Deze regionale analyse is gebaseerd op de gegevens van de publicatie...

Inclusieve werkgevers in het zonnetje: deze week H&S Coldstores

Inclusieve werkgevers in het zonnetje: deze week H&S Coldstores

Dertig dagen lang wordt de Maand van de 1000 Voorbeelden gevierd. Door het hele land organiseren WSP’s, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners evenementen rond de banenafspraak. Ook in onze regio...

Inclusieve werkgevers in het zonnetje: deze week Zorgcentra De Betuwe

Inclusieve werkgevers in het zonnetje: deze week Zorgcentra De Betuwe

Dertig dagen lang, vanaf maandag 1 november 2021, wordt de Maand van de 1000 Voorbeelden gevierd. Door het hele land organiseren WSP’s, gemeenten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, individuele werkgevers en andere inclusiepartners evenementen rond de...

Techniekpact Rivierenland PPO Doe-dagen 2021

Techniekpact Rivierenland PPO Doe-dagen 2021

Maandag, 6 december 2021 t/m vrijdag 10 december 2021 Bij de Praktische Profiel Oriëntatiedagen komen tweeduizend tweedejaars VMBO leerlingen van twintig scholen in vijf werelden via doe workshops beleven wat beroepen in een profiel in het echt zijn en betekenen. Via...

Digitale bijeenkomst Regio in Beeld – Rivierenland – 2 november

Digitale bijeenkomst Regio in Beeld – Rivierenland – 2 november

Jaarlijks publiceert UWV het rapport Regio in Beeld dat inzicht geeft in de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Rivierenland. In het kader van deze publicatie organiseert het UWV op 2 november een online evenement. Het rapport en het evenement staan in het...

Regio Deal Dag

Regio Deal Dag

Het was een stralend zonnige dag, vrijdag 17 september 2021. Voor het eerst sinds de ondertekening van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ontmoetten partners, projectvertegenwoordigers, college- en raadsleden en andere relaties elkaar in levende lijve. Op de unieke...

Financieel Fit Rivierenland organiseert: Ondernemen in coronatijd

Financieel Fit Rivierenland organiseert: Ondernemen in coronatijd

Ben je ondernemer en heb je ook klappen gekregen door de coronacrisis? Kom dan nu naar de bijeenkomst: Ondernemen in coronatijd. Je hoort deze avond welke kansen en mogelijkheden er voor jou zijn. Host en spreker van de avond is Zakenvrouw van het jaar 2012:...

Bouwtour Circulaire en Conceptuele woningbouw

Bouwtour Circulaire en Conceptuele woningbouw

Op 30 september organiseert de Provincie de ‘Bouwtour Circulaire en Conceptuele woningbouw’. Dit jaar is de regio Rivierenland de beursvloer. Dankzij partners uit de regio Rivierenland belooft het een mooi programma te worden voor deelnemers uit heel Gelderland en ook...

Online Banenmarkt Rivierenland

Online Banenmarkt Rivierenland

Eenvoudig op zoek naar medewerkers? Op dinsdag 5 oktober van 10.00 tot 13.00 uur is er weer een Online Banenmarkt Rivierenland. En voorafgaand aan deze editie hebben we een gratis online presentatie over welke financiële regelingen er zijn om je medewerkers op te...

Onderwijs & Arbeidsmarkt evenement 2021

Onderwijs & Arbeidsmarkt evenement 2021

Het Onderwijs en Arbeidsmarkt evenement staat weer gepland op donderdag 23 september 2021 van 9.30 uur tot 12.00 uur! Het thema is ‘Samen met Slagkracht, talentvol naar de toekomst!’. Het evenement bijwonen kost niets en kan volledig digitaal. Maar dit zal geen...

Digilab Rivierenland voor MKB

Digilab Rivierenland voor MKB

Digilab Rivierenland is een digitale werkplaats die bedrijven in de regio kan helpen met een digitaliseringsslag om zo toekomstbestendig en competitief te blijven. Samenwerking ROC Rivor en MKB bedrijven In Rivierenland zijn er veel kleine(re) mkb-bedrijven die soms...

Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Jongeren zijn degenen die onze toekomstige welvaart moeten opbouwen in een vergrijzende samenleving. Daarom zijn jongeren een belangrijke economische kracht voor de regio. Jongeren brengen nieuwe skills, dragen bij aan innovatie en zijn belangrijke consumenten....

Regionaal Mobiliteitsteam Rivierenland van start

Regionaal Mobiliteitsteam Rivierenland van start

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daar...

Regionale trendrapportage Banenafspraak eerste kwartaal 2021

Regionale trendrapportage Banenafspraak eerste kwartaal 2021

Deze analyse is een aanvulling op de UWV Regionale trendrapportage banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de Arbeidsmarktregio Rivierenland. Met veel belangstelling is uitgekeken naar de resultaten van het eerste kwartaal van 2021. Nadat de gevolgen van...

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. De SER heeft geprobeerd een pagina te ontwikkelen met daarop een overzicht van nuttige regelingen en subsidies voor...

Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar

Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar

Een jaar nadat Rijksoverheid, de acht gemeenten van Regio Rivierenland, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekenden,...

Rivierenland geeft eerste transitievoucher uit!

Rivierenland geeft eerste transitievoucher uit!

De eerste inwoner in Rivierenland heeft begin juli een transitievoucher van €1000,- ontvangen. Deze gift wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en uitgegeven via Leerwerkloket Rivierenland. Een zelfstandig werkende pedicure in nood vanwege de gevolgen van...

De weg naar nieuw werk in Rivierenland

De weg naar nieuw werk in Rivierenland

Hulp bij verlies baan of inkomen door corona Dreigt u uw baan of inkomen kwijt te raken als gevolg van corona? Heeft u als werkgever in deze tijd teveel of juist te weinig personeel? Wij helpen u verder! Rivierenland Werkt!De coronacrisis heeft grote effecten op de...

Twee PoW kandidaten in OOM Metaaljournaal aan het woord

Twee PoW kandidaten in OOM Metaaljournaal aan het woord

OOM Metaaljournaal is een magazine over leren en werken in de metaalbewerking. In de juli ’21 uitgave met het thema ‘Durf te dromen’ komen twee Perspectief op Werk (PoW) Startplein Techniek kandidaten aan het woord:  In de rubriek ‘ Opgeven is geen optie’ is dit Erhan...

Strategische regionale agenda onderwijs & arbeidsmarkt vastgesteld!

Strategische regionale agenda onderwijs & arbeidsmarkt vastgesteld!

De partners van RW-POA Rivierenland hebben de afgelopen jaren de behoefte geuit om in samenwerking een strategische agenda onderwijs en arbeidsmarkt te ontwikkelen. De RegioDeal FruitDelta Rivierenland vormde een mooi vliegwiel om deze agenda te realiseren en uit te...

Alle steun- en herstelmaatregelen in één handig overzicht

Alle steun- en herstelmaatregelen in één handig overzicht

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en wordt ondersteuning aangeboden als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk...

Mooi voorbeeld van project in het kader van Perspectief op Werk!

Mooi voorbeeld van project in het kader van Perspectief op Werk!

In het project werkt praktijkschool de Brug samen met zorginstellingen om hun leerlingen reeds ervaring te laten opdoen in het werk en duurzame uitstroom te bevorderen. Iedere week zijn er leerlingen van De Brug actief in zorgcentrum de Wielewaal en voeren ze de...

Ondernemers in Rivierenland krijgen hulp van gemeente

Ondernemers in Rivierenland krijgen hulp van gemeente

De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. In Rivierenland deden ruim 3.000 zelfstandigen een beroep op de Tozo-regeling. Om weer perspectief te bieden en de bestaanszekerheid te versterken, komen de gemeentes in Rivierenland ondernemers te hulp. Pakt u uw...

Nieuwe Kwartiermaker voor het Regionaal Mobiliteits Team

Nieuwe Kwartiermaker voor het Regionaal Mobiliteits Team

In het kader van het landelijke steun- en herstelpakket wordt er in Rivierenland op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Dit team gaat mensen, die als gevolg van de coronacrisis hun baan zijn verloren of met werkloosheid...

Rivierenland krijg digitale werkplaats voor MKB

Rivierenland krijg digitale werkplaats voor MKB

Groen licht voor samenwerking ROC Rivor en MKB Recent kreeg ROC Rivor groen licht van het ministerie van EZ voor het ontwikkelen van een Digitale Werkplaats voor MKB  in Rivierenland. De Digitale Werkplaats is bedoeld om regionale MKB bedrijven te helpen bij het...

Nieuwe opleiding Smart Building

Nieuwe opleiding Smart Building

Klaar voor de Energietransitie in Rivierenland Er is een groeiend tekort aan technische medewerkers in het middenkader van bedrijven in de bouw- en installatiesector in Rivierenland. Dit wordt nog eens versterkt door de toenemende vraag naar personeel dat nodig is om...

Fruit Tech Campus, sterke samenwerking in Fruit

Fruit Tech Campus, sterke samenwerking in Fruit

Werk maken van de vernieuwing van het fruitonderwijs. Dat is de kern van de activiteiten van de Fruit Tech Campus. Samen met Helicon Opleidingen, Aeres en ROC Rivor als onderwijsinstellingen gaat het bedrijfsleven aan de slag om de Fruit Tech Campus te ontwikkelen en...

Deeltijd voor de klas naast uw baan?

Deeltijd voor de klas naast uw baan?

1 op de 8 docenten werkt ook in het bedrijfsleven Eén op de acht docenten in het onderwijs heeft ook een baan buiten het onderwijs of is zelfstandige. Dit wordt ook wel het hybride docentschap genoemd. Voor MBO instellingen zijn deze hybride docenten zeer waardevol....

Mooi voorbeeld van succesvolle plaatsingen in de techniek!

Mooi voorbeeld van succesvolle plaatsingen in de techniek!

Samen met zijn vader werkte Erhan Uzun bij een meubelfabriek in Culemborg, maar hij wilde meer uit zichzelf halen. Daarom ging hij naar het Leerwerkloket Rivierenland in Tiel voor tips en werd door verwezen naar het Perspectief op Werk (PoW) project Startplein...

Dankzij Perspectief op Werk project in de metaal aan de slag

Dankzij Perspectief op Werk project in de metaal aan de slag

Lees via onderstaande link meer over hoe een van de Perspectief op Werk projecten, namelijk: Perspectief op Werk (PoW) Startplein Techniek/Logistiek met Loopbaanleren ervoor heeft gezorgd dat een gemotiveerde kandidaat mooie kansen heeft gekregen en ook een opleiding...

Werkgevers opgelet: online banenmarkt in Rivierenland!

Werkgevers opgelet: online banenmarkt in Rivierenland!

Op dinsdag 19 januari van 10.00 tot 13.00 uur vindt de Online Banenmarkt Rivierenland plaats. Deze ‘coronaproof’ banenmarkt wordt georganiseerd door het UWV en Werkzaak Rivierenland. Wat is de Online Banenmarkt Rivierenland? Omdat corona niet toelaat grote...

Gelders Vakmanschap opleidingsdagen in Rivierenland

Gelders Vakmanschap opleidingsdagen in Rivierenland

Gelders Vakmanschap 2.0 ijvert voor een betere leercultuur in kleinschalige techniek bedrijven en voor betere samenwerking met aanbieders van opleiding en scholing. Corona bracht dit voorjaar een kink in die kabel: het plan werd deels omgegooid naar het stimuleren om...

Samenwerken aan zij-instroom in de techniek

Samenwerken aan zij-instroom in de techniek

In een kortgeleden verschenen TechYourFuture publicatie ‘Samenwerken aan zij-instroom in de techniek’ is het Perspectief op Werk (PoW) Startplein Techniek met Loopbaanleren project opgenomen als onderzoekcasus. Onderzoekers van het HBO Windesheim Flevoland lectoraat...

Regionale Trendrapportage Banenafspraak Q2 2020

Regionale Trendrapportage Banenafspraak Q2 2020

De trendrapportage van de Banenafspraak over Q2 2020 is recent gepubliceerd door het UWV. Deze rapportage laat zien, dat Rivierenland haar doelstellingen met betrekking tot het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wederom ruimschoots...

Tweede jaar Perspectief op Werk van start

Tweede jaar Perspectief op Werk van start

Na een succesvol verlopen eerste jaar van Perspectief op Werk, zijn de projecten voor het tweede jaar uit de startblokken. Onder regie van RW-POA Rivierenland hebben de partners plannen doorontwikkeld die de regionale arbeidsmarkt een extra impuls zullen geven in...

WEBINAR || Gelderland Arbeidswijs || 9 december 2020

WEBINAR || Gelderland Arbeidswijs || 9 december 2020

Gelderland Arbeidswijs is het open innovatieprogramma van de Provincie Gelderland, met als doel het aansluiten van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. Nieuwsgierig wat Gelderland Arbeidswijs jou te bieden heeft? Dan kun je tijdens dit webinar alvast ontdekken...

Smart Building Rivierenland nieuwe MBO 4 opleiding ROC Rivor Tiel

Smart Building Rivierenland nieuwe MBO 4 opleiding ROC Rivor Tiel

Afgelopen weken is de werving voor studenten van de nieuwe MBO 4 opleiding Smart Building van ROC Rivor gestart met online voorlichting bij ROC Rivor open dag van 26 november, de RIvierenlandse VMBO decanen bijeenkomst begin november en uitleg aan VMBO TL leerlingen...

Winnaar van de All-in Werkgeversprijs 2020 zijn bekend!

Winnaar van de All-in Werkgeversprijs 2020 zijn bekend!

Vanwege Covid-19 en de maatregelen die hiervoor gelden is gekozen voor een digitale prijsuitreiking door de wethouders middels een persoonlijke digitale boodschap.  Bekijk hier de winnaars en de felicitatie van de wethouders.  

Tweede groep startende ondernemers rondt training af

Tweede groep startende ondernemers rondt training af

Oriëntatie op ondernemerschap voor kandidaten UWV Het ROC Rivor programma ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ voor startende ondernemers vanuit het UWV is onlangs afgesloten. Ondanks de Corona perikelen, ziet een aantal kandidaten goede kansen voor de opstart van hun...

Nieuw technieklokaal in Rijswijk geopend

Nieuw technieklokaal in Rijswijk geopend

Het BuitenPretPlaats technieklokaal werd eind september geopend door Pieter Neven,  wethouder onderwijs van gemeente Buren en Ruben Kramer. Dit technieklokaal is de nieuwste aanwinst van kinderdagverblijf Buitenpret in Rijswijk. Op deze manier realiseerde Nina...

Vijf dagen Duurzaamheid & Techniek bij Geofort

Vijf dagen Duurzaamheid & Techniek bij Geofort

Eind september gingen 550 eerste en tweedejaars leerlingen van SG Lingeborgh Geldermalsen voor workshops over duurzaamheid & techniek naar Geofort Herwijnen. Wilma de Wolf van Platform Techniek Rivierenland (www.ptriv.nl) verbond veel partijen om jongeren op een...

Gelders Vakmanschap Koffietoer start in Rivierenland

Gelders Vakmanschap Koffietoer start in Rivierenland

Half september dit jaar trapte de Gelders Vakmanschap Koffietoer af in Geldermalsen. De toer is bedoeld om meer aandacht te vragen voor leven lang ontwikkelen en een duurzame leercultuur in kleinschalig MKB. ’s Ochtends viel de koffietoer samen met de stuurgroep...

De strategie van MBO2030 | Doe mee & denk mee via MOOC

De strategie van MBO2030 | Doe mee & denk mee via MOOC

Strategische visie in wording op het beroepsonderwijs: MBO2030 Valideren In een co-creatie proces met 150 friskijkers, dwarsdenkers en gewoondoeners afkomstig uit alle belanghebbende partijen bij het beroepsonderwijs is eind 2019 een strategische visie ontwikkeld op...

Open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs

Open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs

Eerder is het open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs ontwikkeld om vernieuwende ideeën voor uitdagingen in onderwijs en arbeidsmarkt tot concept en uitvoering te brengen. De afgelopen maanden heeft de provincie gewerkt aan een vernieuwde vorm, zodat meer goede...

Dormakaba eerste erkend leerbedrijf MBO 4 Smart Building

Dormakaba eerste erkend leerbedrijf MBO 4 Smart Building

Dormakaba Nederland  is vanaf 22 juli ’20 het eerste Smart Building erkend leerbedrijf in Rivierenland. SBB opleidingsadviseur Johanna Brouwer kwam gisteren in Dodewaard langs om te bezien of de aangevraagde erkenning kon worden toegekend. Lars Schlaman, Wim Bouw en...

TechExplore24 impuls voor VMBO techniek onderwijs

TechExplore24 impuls voor VMBO techniek onderwijs

Negen Rivierenlandse VO scholen krijgen vanuit de OCW regeling Sterk Techniek Onderwijs voor de komende vier jaar 3,6 miljoen euro extra ondersteuning voor hun techniek onderwijs. In Rivierenland heet dit programma ‘TechExplore24’ met het idee dat daarmee het aanbod...

Smart Building Rivierenland

Smart Building Rivierenland

Afgelopen weken zijn er met en bij de ontwikkeling van de nieuwe MBO 4 Smart Building Rivierenland een paar mooie stappen gezet. Eerst was er overleg met het Smart Building Rivierenland bedrijvenplatform (in oprichting) over de inhoud van de opleiding en hoe bedrijven...

Campagne ‘Nederland slim benutten’ van start

Campagne ‘Nederland slim benutten’ van start

Onlangs startte de campagne ‘Nederland slim benutten. De campagne komt voort uit een unieke samenwerking van de provincies Overijssel en Gelderland met de regio’s Regio Food Valley, Cleantech Regio, regio Arnhem-Nijmegen, Achterhoek Ambassadeurs, Fruitdelta...

Online Tiny House lessen bij ORS Lek en Linge VMBO

Online Tiny House lessen bij ORS Lek en Linge VMBO

Half mei ’20 is een online lessenserie ‘Tiny House ontwerp’ gestart bij ORS Lek en Linge VMBO Culemborg voor 24 derdejaars TL leerlingen. Het gaat om twaalf Natuurkunde lessen die de komende maanden gaan plaatsvinden en die zijn ontstaan door een nauwe samenwerking...

SBB actieplan stages en leerbanen gelanceerd

SBB actieplan stages en leerbanen gelanceerd

Alle mbo-studenten kunnen dit schooljaar hun stage of leerbaan vervolgen of krijgen van school een alternatief aangeboden. Voor elke mbo-student is in het nieuwe schooljaar een stage of leerbaan beschikbaar. En voor iedere sector en regio maken onderwijs en...

Rivierenland werkt door, juist nu!

Rivierenland werkt door, juist nu!

Door de coronacrisis is er ook in onze regio Rivierenland uitval van productie en diensten en daarmee ook van werkgelegenheid. En dat, terwijl werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, de bouw en techniek juist op zoek zijn...

Toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ en Rivierenland business

Toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ en Rivierenland business

De banenafspraak heeft online een speciale toolbox  ‘Corona en Banenafspraak’ beschikbaar voor werkgevers van deze doelgroep. Deze doelgroep is natuurlijk ontzettend breed en gevarieerd, maar omvat ook een kwetsbaarder deel van de arbeidsbevolking. De toolbox...

Subsidie Banenafspraak voor werkgevers

Subsidie Banenafspraak voor werkgevers

Geld beschikbaar voor aanpassing binnen uw bedrijf Werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst willen houden of nemen, kampen soms met grote aanpassingen die nodig zijn binnen het bedrijf. Zulke aanpassingen zijn duur, zeker als het...

Banenafspraak Rivierenland 2016-2019 op koers

Banenafspraak Rivierenland 2016-2019 op koers

Ook in 2019 heeft het UWV de cijfers verzorgd van de regionale trendrapportages. Deze kwartaalrapportages geven de ontwikkeling weer van de realisatie van de Banenafspraak in onze regio. Rivierenland doet het als arbeidsmarktregio goed met het realiseren van de...

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW heeft voor dit doel een...

Regionale Leergang Ondernemen met Impact

Regionale Leergang Ondernemen met Impact

Foto: Marcel van der Ham; Dean Business School Nederland, Veronique Stevens; Regionaal Werkbedrijf Rivierenland, Henk Bolt; Rabobank West Betuwe.Regionaal Werkbedrijf Rivierenland organiseert, in samenwerking met de Business School Nederland en Rabobank West-Betuwe:...

Nomineer nu! All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2020

Nomineer nu! All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2020

Kent u een ondernemer die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en kansen biedt aan werknemers met een arbeidsbeperking? Die duurzaam werk biedt en mensen in staat stelt om naar vermogen bij te dragen in de organisatie? Nomineer dan deze werkgever voor de...

Update dashboard ‘Basiscijfers Jeugd’ S-BB en UWV

Update dashboard ‘Basiscijfers Jeugd’ S-BB en UWV

Sinds kort zijn er, naast de bekende cijfers van het dashboard, voor alle arbeidsmarktregio’s regionale schetsen en – initiatieven op de website van de Basiscijfers Jeugd te vinden.    Hiermee bieden SBB en UWV ook inzicht in de onderwijs- en...

Ministerie van Economische Zaken op bezoek bij Werkzaak Rivierenland

Ministerie van Economische Zaken op bezoek bij Werkzaak Rivierenland

Vorige week bezocht een afvaardiging van het Ministerie van Economische zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vestiging van Werkzaak Rivierenland in Geldermalsen. Het bezoek bood een goede gelegenheid om de ervaringen rondom robotisering en...

Banengroei vlakt af in 2020

Banengroei vlakt af in 2020

Het aantal openstaande vacatures ligt tussen de 3.500 en 4.000. Tegenover die 4.000 vacatures staat een potentieel aanbod van ongeveer 4.000 werklozen, plus 4.000 werkenden die meer willen werken en 4.000 mensen die geen werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor...

Hoe doet Rivierenland het met de Banenafspraak?

Hoe doet Rivierenland het met de Banenafspraak?

Rivierenland doet het als arbeidsmarktregio goed met het realiseren van de afgesproken doelstellingen van de Banenafspraak. Uit de laatste trendrapportage over 2019 Q1 blijkt dat onze regio op koers ligt met het aantal te realiseren banen voor de doelgroep...

Staatssecretaris stelt 1 miljoen beschikbaar voor Perspectief op Werk

Staatssecretaris stelt 1 miljoen beschikbaar voor Perspectief op Werk

Rivierenland van start met 17 projecten om mensen aan het werk te helpen Onlangs keurde Staatssecretaris Van Ark van SZW het actieplan van arbeidsmarktregio Rivierenland goed, dat mensen versneld aan werk moet helpen. Het plan met de titel ‘Werk… de motor achter een...

Techniekpact Rivierenland is gestart

Techniekpact Rivierenland is gestart

Vanaf 1 juli ’19 is Techniekpact Rivierenland gestart. Het programma loopt door tot en met 2022. Het geeft een krachtige impuls aan de activiteiten van Platform Techniek Rivierenland (www.ptriv.nl) voor meer instroom in technische opleidingen en beroepen. Daarnaast is...

Aanvraag Professionalisering Werkgeversdienstverlening

Aanvraag Professionalisering Werkgeversdienstverlening

In het kader van het programma Matchen op Werk heeft het ministerie van SZW budget beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s voor professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening. Het is een éénmalige impuls, met als doel de gezamenlijke...

Subsidieregeling Sociale Innovatie – Provincie Gelderland

Subsidieregeling Sociale Innovatie – Provincie Gelderland

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Met de regeling Sociale Innovatie daagt provincie Gelderland werkgevers uit meer te investeren in scholing en nieuwe manieren van samenwerking....

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl