• Het aantal openstaande vacatures ligt tussen de 3.500 en 4.000.
  • Tegenover die 4.000 vacatures staat een potentieel aanbod van ongeveer 4.000 werklozen, plus 4.000 werkenden die meer willen werken en 4.000 mensen die geen werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor werk of naar werk zoeken.

Banengroei vlakt af in 2020

nov 15, 2019 | Nieuws

In Rivierenland groeit het aantal banen in 2020 met 1.000 en ligt het aantal vacatures al anderhalf jaar boven de 3.500. Daardoor blijven personeelstekorten bestaan. Wel vlakt de groei af in 2020. In 2019 bedroeg de groei 1,6%. Naar verwachting zal het aantal banen in 2020 groeien met 0,9%. Dit blijkt uit de publicatie Regio in Beeld, dat het UWV deze maand uitbracht.

Rian Lukassen, manager UWV in Rivierenland: ‘In regio’s waar veel transport en logistiek aanwezig is, zie je vaak de eerste signalen ontstaan van mogelijke economische verandering. Het aantal banen groeit nog wel in Rivierenland, maar minder hard dan in de rest van Nederland. Vorig jaar bijvoorbeeld, groeiden we in onze regio veel harder ten opzichte het landelijke beeld.’

 Veranderende arbeidsmarkt

Vooral in de techniek, transport & logistiek, zorg en onderwijs zijn vacatures zeer moeilijk in te vullen. Dat komt óók doordat de arbeidsmarkt en functies veranderen waardoor werkgevers andere eisen stellen aan personeel.

Tegenover aanhoudende vraag naar personeel staan tegelijkertijd ongeveer 12.000 mensen in Rivierenland die (meer) willen werken. Dat biedt kansen, maar stelt partijen ook voor de uitdaging om de mismatch tussen de functie-eisen van werkgevers en de kwalificaties van werkzoekenden aan te pakken.

Kansen benutten

In Rivierenland wordt daar aan gewerkt in het kader van het regionale actieplan Perspectief op Werk door o.a. Werkzaak Rivierenland, UWV, Werkgevers en Servicepunt Leren & Werken, en met activiteiten zoals het onlangs gehouden Talent Event.

Enkele highlights uit Regio in Beeld

  • In 2019 stijgt het aantal banen van werknemers in Rivierenland met 1,6% tot 104.700 om in 2020 met 0,9% iets minder hard door te groeien tot 105.700.
  • Daarmee stijgt het aantal banen harder dan de beroepsbevolking. Die stijgt in 2019 namelijk met 0,8% en in 2020 met 0,5%.
  • De krapte op de arbeidsmarkt zal hierdoor alleen maar toenemen.
  • Het aantal openstaande vacatures ligt tussen de 3.500 en 4.000.
  • Tegenover die 4.000 vacatures staat een potentieel aanbod van ongeveer 4.000 werklozen, plus 4.000 werkenden die meer willen werken en 4.000 mensen die geen werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor werk of naar werk zoeken.

Ook het aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV (GWU) bedraagt 12.000.

  • Van hen krijgen 3.000 dienstverlening in het kader van WW, 4.500 in het kader van de Participatiewet en nog eens 2.200 in het kader van Wajong, WIA-WGA of WAO/WAZ.
  • Van de WW’ers heeft ruim 1 op de 3 inkomsten uit werk naast de aanvullende WW-uitkering, bij bijstandsgerechtigden is dat half zo vaak: 17%.
  • Bijna 1 op de 3 WW’ers heeft geen startkwalificatie. Bij bijstandsgerechtigden is dat twee keer zo vaak: ruim 7 op de 10.
  • Voor werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en UWV is het de uitdaging om werkgevers te voorzien van voldoende personeel en de 12.000 mensen te helpen die (meer)willen werken.

Meer informatie
In Regio in Beeld 2019 Rivierenland beschrijft UWV de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op de bijbehorende interactieve website Regioinbeeld.uwv.nl kunnen een samenvatting en losse grafieken worden gedownload.