Samenwerken in Rivierenland

Rivierenland kent verschillende verbanden waarin de RW-POA partners bestuurlijk en operationeel samenwerken om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren.

Rivierenland werkt

Het Regionale Mobiliteitsteam van Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid  in de regio te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. In onze regio treedt het RMT naar buiten onder de naam RivierenlandWerkt.

De dienstverlening van RivierenlandWerkt richt zich op mensen die hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Daar komen nu ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden bij.

Wilt u meer weten over Rivierenland Werkt?

Leerwerkloket Rivierenland

Het Leerwerkloket helpt inwoners op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Iedereen met vragen over zaken als om- en bijscholing én leerwerktrajecten kan bij het Leerwerkloket terecht: werkenden, werkzoekenden en werkgevers.

Meer weten?

WSP Rivierenland

Het Werkgeversservicepunt Rivierenland (WSP Rivierenland) is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio. Het WSP geldt als hét regionale aanspreekpunt voor werkgevers die inclusief willen ondernemen. Met haar dienstverlening faciliteert het WSP werkgevers bij het creëren van kansen voor werkzoekenden.

Fruitdelta Rivierenland en de Gebiedsagenda

De arbeidsmarkt staat niet op zich. Daarom zoeken wij ook de samenwerking op het met FruitDelta Rivierenland. Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners samen om het gebied te ontwikkelen en versterken.

Eén van de manieren waarop wij samenwerken, is via de FruitDelta Gebiedsagenda. Binnen de FruitDelta Gebiedsagenda pakken samenwerkingspartners in Regio Rivierenland gezamenlijk 8 integrale opgaven op. Het is een werkwijze voor vraagstukken waarvoor bestaande samenwerkingen onvoldoende zijn om deze ingewikkelde opgaven aan te pakken. Eén van de thema’s binnen de Gebiedsagenda is ‘onderwijs & arbeidsmarkt’. Daarom is ook RW-POA aangesloten op de FruitDelta Gebiedsagenda. Meer weten over de Gebiedsagenda?

DigiLab Rivierenland helpt MKB’ers met digitalisering

De regio Rivierenland is een echte mkb-regio. Digitalisering is een belangrijk vraagstuk om toekomstbestendig en competitief te blijven. Het onderwerp staat dan ook hoog op diverse beleidsagenda’s. RW-POA,ROC Rivor, Werkzaak Rivierenland, HAN university of applied sciences, Logistics Valley Rivierenland en VNO-NCW Midden zetten zich daarom gezamenlijk in om een digitale werkplaats te ontwikkelen: DigiLab Rivierenland.

Rivierenland werkt

Het Regionale Mobiliteitsteam van Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid  in de regio te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. In onze regio treedt het RMT naar buiten onder de naam RivierenlandWerkt. 

De dienstverlening van RivierenlandWerkt richt zich op mensen die hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Daar komen nu ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden bij.

Wilt u meer weten over Rivierenland Werkt?

Leerwerkloket Rivierenland

Het Leerwerkloket helpt inwoners op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Iedereen met vragen over zaken als om- en bijscholing én leerwerktrajecten kan bij het Leerwerkloket terecht: werkenden, werkzoekenden en werkgevers.

Meer weten?

WSP Rivierenland

Het Werkgeversservicepunt Rivierenland (WSP Rivierenland) is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio. Het WSP geldt als hét regionale aanspreekpunt voor werkgevers die inclusief willen ondernemen. Met haar dienstverlening faciliteert het WSP werkgevers bij het creëren van kansen voor werkzoekenden. Meer weten?

Fruitdelta Rivierenland en de Gebiedsagenda

De arbeidsmarkt staat niet op zich. Daarom zoeken wij ook de samenwerking op het met FruitDelta Rivierenland. Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners samen om het gebied te ontwikkelen en versterken.

Eén van de manieren waarop wij samenwerken, is via de FruitDelta Gebiedsagenda. Binnen de FruitDelta Gebiedsagenda pakken samenwerkingspartners in Regio Rivierenland gezamenlijk 8 integrale opgaven op. Het is een werkwijze voor vraagstukken waarvoor bestaande samenwerkingen onvoldoende zijn om deze ingewikkelde opgaven aan te pakken. Eén van de thema’s binnen de Gebiedsagenda is ‘onderwijs & arbeidsmarkt’. Daarom is ook RW-POA aangesloten op de FruitDelta Gebiedsagenda. Meer weten over de Gebiedsagenda?

DigiLab Rivierenland helpt MKB’ers met digitalisering

De regio Rivierenland is een echte mkb-regio. Digitalisering is een belangrijk vraagstuk om toekomstbestendig en competitief te blijven. Het onderwerp staat dan ook hoog op diverse beleidsagenda’s. RW-POA,ROC Rivor, Werkzaak Rivierenland, HAN university of applied sciences, Logistics Valley Rivierenland en VNO-NCW Midden zetten zich daarom gezamenlijk in om een digitale werkplaats te ontwikkelen: DigiLab Rivierenland.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl