Gelrepact: samen het arbeidstekort aanpakken

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Nooit stonden er zoveel vacatures open, terwijl tegelijkertijd duizenden mensen nog geen baan hebben. In het Gelrepact werken de 6 arbeidsmarktregio’s samen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Bekijk de video van Helga Witjes, gedeputeerde Onderwijs en Arbeidsmarkt van provincie Gelderland.

In Rivierenland zetten vanuit het Gelrepact in op instroom in de tuinbouw.

Stijgende arbeidstekorten

De tekorten op de Gelderse arbeidsmarkt nemen snel toe. In het 1e kwartaal van 2022 stonden er 5 vacatures open voor 1 werkzoekende (UWV). Dat is 3 keer zoveel als een jaar daarvoor. Vooral in de techniek, bouw, het onderwijs en de zorg is een groeiend tekort aan goed opgeleide vakmensen. Tegelijkertijd verandert het werk snel, waardoor we moeten blijven investeren in scholing en ontwikkeling.

Leven Lang Ontwikkelen

Met het Gelrepact werken we samen met de arbeidsmarktregio’s om de arbeidstekorten sneller en beter aan te pakken. Dit doen wij door 16 regionale projecten en 1 bovenregionaal project. Voor alle projecten geldt dat deze een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ stimuleren en de instroom in krapteberoepen proberen te vergroten.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl