Analyse kwartaalrapportage banenafspraak Q1 2022

sep 8, 2022 | Nieuws

Deze analyse is een aanvulling op de UWV kwartaalrapportage banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de arbeidsmarktregio Rivierenland.

Het eerste kwartaal van 2022 begon met de beperkende maatregelen, als gevolg van de Coronapandemie, die medio december 2021 werden afgekondigd. Gedurende de maand februari werden trapsgewijs de maatregelen versoepeld en bijna twee jaar nadat de eerste maatregelen werden genomen waren ze helemaal afgeschaald. Landelijk zijn de resultaten gestegen, in Rivierenland is het aantal banen echter gedaald met 27. Het aantal werkzame personen is wel licht gestegen.

1 UWV Dashboard kwartaalcijfers banenafspraak 

De indicatieve taakstelling voor 2022 is wel al ruimschoots bereikt. Rivierenland behoort daarmee tot de beste arbeidsmarktregio’s in het land.

Het aantal banen wordt voornamelijk gerealiseerd in de marktsector. De overheid blijft hierbij achter. Dat is zowel een landelijk beeld als ook iets wat in Rivierenland het geval is. De minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen heeft dit in een brief2 aan de Tweede Kamer begin juli ook geconstateerd.

Ze zal hier voor Rijksoverheid en het Funderend onderwijs extra acties op inzetten en een onderzoek starten naar de omvang van inkoop van diensten door de overheid bij marktpartijen en in hoeverre dit van invloed is op de gerealiseerde banen in het kader van de banenafspraak.

 

De indicatieve taakstelling voor 2022 is wel al ruimschoots bereikt. Rivierenland behoort daarmee tot de beste arbeidsmarktregio’s in het land.

Het aantal banen wordt voornamelijk gerealiseerd in de marktsector. De overheid blijft hierbij achter. Dat is zowel een landelijk beeld als ook iets wat in Rivierenland het geval is. De minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen heeft dit in een brief2 aan de Tweede Kamer begin juli ook geconstateerd.

Ze zal hier voor Rijksoverheid en het Funderend onderwijs extra acties op inzetten en een onderzoek starten naar de omvang van inkoop van diensten door de overheid bij marktpartijen en in hoeverre dit van invloed is op de gerealiseerde banen in het kader van de banenafspraak.

 

Het aantal banen in de markt is in Rivierenland wel licht gestegen met 9 banen (het marineblauw deel van de staaf). Het aantal permanente banen in overheidsdienst daalde met 3 banen tot 130. Dit schommelt al langere tijd rondom dit getal. Het aantal uitzend- en flexkrachten (bovenste blauwe deel) is conform de landelijke trend verder gedaald. Van 573 naar 539 banen.

In de regionale cijfers is er geen uitsplitsing in welke sector de uitzend- en flexbanen vallen. Volledige conclusies trekken is zonder nadere informatie derhalve niet mogelijk.

De datum voor de publicatie van de cijfers van Q2 2022 is voorzien op 25 oktober 2022 op het dashboard.