De strategie van MBO2030 | Doe mee & denk mee via MOOC

sep 22, 2020 | Nieuws

Strategische visie in wording op het beroepsonderwijs: MBO2030 Valideren

In een co-creatie proces met 150 friskijkers, dwarsdenkers en gewoondoeners afkomstig uit alle belanghebbende partijen bij het beroepsonderwijs is eind 2019 een strategische visie ontwikkeld op het beroepsonderwijs. Dit gebeurde vanuit het perspectief van:

  • Drastisch gedaalde studentenaantallen in 2030 en;
  • Flexibilisering van het onderwijs met als doel een arbeidsmarktrelevant beroepsonderwijs toegespitst op de persoonlijke leer- en ontwikkelbehoefte van elk individu in 2030.

Deze visie in wording beschrijft een gezamenlijk ontwikkelde toekomstperspectief. De verdere uitwerking en verdieping vindt plaats in vijf werkgroepen, waarvan MBO2030 Valideren er één is.

Leden van RW POA worden in de gelegenheid gesteld mee te denken om dit onderwerp te verdiepen, verbreden en/of aan te vullen. De input wordt gebruikt om een uitvoeringsagenda op te stellen.

 

Wat is Dialogisch Valideren?

In 2030 is het mogelijk om overal formeel, non-formeel en informeel te leren én het geleerde te laten valideren. De civiele waarde van allerlei leerervaringen wordt op onderdelen los gewaardeerd en vastgelegd in badges, certificaten, diploma’s praktijkverklaringen en/of andersoortige verklaringen. Hiermee is de ruimte voor individueel maatwerk gecreëerd en kan en je je levenlange ontwikkel pad zelf managen. Werkgevers en scholen kunnen hun competentiesystemen op de ontwikkelpaden van hun werknemers, klanten, of studenten afstemmen en profiteren van jouw continue leeractiviteiten.

Je leert eigenlijk altijd en overal

Allerbelangrijkst is dat je begrijpt dat je altijd leert terwijl je met iets bezig bent en dat je dat leren alleen maar hoeft te valideren. Als er zoveel mogelijkheden zijn om te leren, om kennis op te doen, hoe gaan we die kennis dan waarderen? We moeten toegroeien naar een aangepast kwalificatiesysteem. Dat doen we samen en in dialoog. Vandaar dialogisch valideren.

Voor wie is deze MOOC?

Om een goede visie hierop te ontwikkelen is er inzicht nodig van docenten, beleidsadviseurs,  leerwerkloketten, SBB, particulier onderwijs en organisaties als het UWV en Werkzaak Rivierenland die te maken hebben met werkzoekenden en omscholing.  Doe mee en geef je visie in deze MOOC. Nu is de kans om invloed te hebben op de visie van het ministerie.

In het kort:

  • Onze MOOC is een Massive Open Online Course welke toegankelijk is voor iedereen. Deze MOOC heeft een duur van 3 weken en iedereen kan meedoen wanneer hij/zij in de gelegenheid is.
  • Je kunt je voorafgaand aan deze 3 weken – vanaf nu – al inschrijven. Daarmee heb je toegang tot een inleidend hoofdstuk, waarin de doelstelling van MBO2030 en de resultaten van de werkatelier compact worden gedeeld.
  • Er zijn dus geen vaste tijden, die bepaal je zelf gedurende de drie weken. De MOOC is verdeeld in 3 levels (hoofdstukken), waarbij er elke week een nieuw level “open” gaat. Gedurende de MOOC wordt je begeleid door moderatoren.

Doe mee en schrijf in!

Voor meer informatie en om jezelf in te schrijven, ga je naar: https://nextlearningvalley.com/moocs/dialogisch-valideren/.

De MOOC gaat open op 5 oktober a.s.