Terugblik en Vooruitblik

Europees Sociaal Fonds

In 2021 zijn er verschillende projecten in het kader van ESF REACT-EU uitgevoerd. Het REACT-EU programma is een tijdelijk programma als gevolg van COVID-19 met extra financiële steun vanuit Europa. Net zoals eerdere programma’s kent dit programma ook een onderscheid tussen projecten voor het VSO/PrO en de gemeenten. Het eerste VSO/PrO project is in juli 2021 reeds succesvol afgerond en de voortgang van het huidige project loopt ook volgens planning.

Dankzij de subsidie kunnen verschillende leerlingen van het VSO/PrO beter naar duurzame uitstroom richting arbeid worden begeleid. In het kader van REACT-EU heeft Rivierenland ook nog een gemeentelijk project ingediend. Dit project is in december 2020 gestart en wordt naar verwachting in juni 2022 afgerond. De uitvoering van dit project is belegd bij Werkzaak Rivierenland.

In het project worden Rivierenlandse werkzoekenden na een intake door middelen van begeleiding van de werkcoaches van Werkzaak Rivierenland begeleid naar duurzaam werk. Daarbij is sprake van maatwerk. De werkcoach bekijkt met de werkzoekende wat er nodig is om naar een passende werkplek en duurzame uitstroom te komen. Daarbij kunnen verschillende instrumenten worden ingezet, zoals een opleiding.

Vooruitblik 2022:

Naar verwachting wordt er in de loop van 2022 meer bekend over het eerder uitgesteld ESF + programma. In samenwerking met partners zal RW-POA Rivierenland hiervoor een regionaal plan ontwikkelen.