Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.

In Nederland wordt het fonds verdeeld over verschillende prioriteiten. Een van de prioriteiten is gericht op de doelgroepen kwetsbare werkenden en werkzoekenden. De geldstromen die hiervoor beschikbaar zijn worden beschikbaar gesteld via de arbeidsmarktregio aan partners zoals gemeenten of scholen.

Samen met verschillende partners zoals de gemeenten en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PrO) werkt RW-POA Rivierenland aan het succesvol aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van deze subsidiestromen. Dit om bijvoorbeeld de jongeren vanuit het Praktijkonderwijs een grotere kans te geven op een duurzame uitstroom richting de arbeidsmarkt.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met het programmabureau van RW-POA Rivierenland via: info@rwpoa.nl

Laatste nieuws uit de regio

Proces vorming Regionaal Werk Centrum Rivierenland

Proces vorming Regionaal Werk Centrum Rivierenland

Scenario’s Regionaal Werk Centrum De kwartiermaker voor het Regionaal Werk Centrum (RWC), Maaike van Leeuwestijn, is begin april gestart. Het doel van de inzet van de kwartiermaker is door een inhoudelijke verkenning en het concretiseren van de reeds bekende...

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl