Kwartaalrapportage Banenafspraak Q3

feb 16, 2022 | Nieuws

In het derde kwartaal van 2021 heeft de groei zich over de hele linie voortgezet. Zowel het aantal banen als het aantal (werkzame) personen nam toe in Rivierenland. 

In vergelijking tot andere regio’s doet Rivierenland het onverminderd goed. Op de grafiek hieronder een vergelijking van de Arbeidsmarktregio Rivierenland (links) met het landelijk gemiddelde (rechts).

Het aandeel van Wajongeren is in vergelijking met het landelijk gemiddelde beduidend lager, het aandeel  van doelgroep participatiewet is hoger. Dit was in nulmeting van 2012 al zo, maar is in afgelopen jaren nog groter geworden.

Het aandeel werkzame personen ligt vanaf de eerste metingen in 2015 om en nabij de 10% hoger dan het landelijk gemiddelde.

 

De banengroei is met 154% ten opzichte van de nulmeting een van de hoogste van het land en daarmee beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. Deze analyse is een aanvulling op de UWV Regionale kwartaalrapportage banenafspraak zoals weergegeven via dashboard banenafspraak en gaat specifiek over de gegevens van de Arbeidsmarktregio Rivierenland.

Voor meer informatie ga naar: Arbeidsinformatie of kijk voor de regionale cijfers op Dashboard Banenafspraak (werk.nl)