Techniekpact

Techniekpact is een samenwerking van scholen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en het Rijk en kent vier thema’s:

  E

  Instroom om aan de groeiende behoefte naar technisch geschoold personeel te voldoen, moeten meer mensen kiezen voor een technische opleiding.

  E

  Lerarentekort & professionalisering voor een betere aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.

  E

  Publiek private samenwerkingen waarmee bedrijven, scholen en overheid oplossingen maken voor gezamenlijke vraagstukken.

  E

  Leven Lang Ontwikkelen om aangesloten te blijven op de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt.In Rivierenland liep onder vlag van Platform Techniek Rivierenland het Techniekpact 2019-2022 programma en dat is opgevolgd door het Talent met Hoofd, Hart en Handen (Tm3xH) 2023-2026 programma. Het Tm3xH programma levert in de regio een bijdrage aan energietransitie en versnelde woningbouw met meer jongeren en zijinstromers naar kans-sectoren.

  Wil je meer weten over het Platform Techniek? Ga dan naar: ptriv.nl

  Laatste nieuws uit de regio

  Proces vorming Regionaal Werk Centrum Rivierenland

  Proces vorming Regionaal Werk Centrum Rivierenland

  Scenario’s Regionaal Werk Centrum De kwartiermaker voor het Regionaal Werk Centrum (RWC), Maaike van Leeuwestijn, is begin april gestart. Het doel van de inzet van de kwartiermaker is door een inhoudelijke verkenning en het concretiseren van de reeds bekende...

  RW-POA Rivierenland

  Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

  Postbus 137 | Tiel

  info@rwpoa.nl

  RW-POA Rivierenland

  Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

  4001 VK Tiel | Postbus 137

  4000 AC Tiel

  info@rw-poarivierenland.nl