Regio Rivierenland in beeld: vergrijzing en mismatch

nov 9, 2023 | Nieuws

In 2023 groeit het aantal banen in arbeidsmarktregio Rivierenland nog behoorlijk, maar in 2024 valt de banengroei terug. De aanhoudende personeelstekorten belemmeren de groei van bedrijven. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft het vinden van personeel een lastige opgave. Zo blijft de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig bestaan. Tegelijkertijd is bijna één op de vijf inwoners 50 tot 65 jaar. Zij schuiven komende jaren door naar de groep 65-plus en bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Dit biedt kansen voor werkzoekenden in veel verschillende beroepen. Toch zijn er nog steeds mensen die belemmeringen ervaren om de stap naar werk te maken.

De jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld geeft inzicht in wat er speelt op de regionale arbeidsmarkt. Van banen en vacatures, werkzoekenden en onbenut talent, huidige en toekomstige personeelstekorten, tot uitdagingen en oplossingen.

Minder banengroei in 2023 en 2024

Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal werknemersbanen in Rivierenland met 5.800. In 2023 koelt de arbeidsmarkt in Rivierenland af. Volgens de prognose van UWV komt de banengroei hierdoor in een lagere versnelling en valt terug in 2024. In de financiële dienstverlening, bouw en industrie zal het aantal banen in 2024 krimpen, terwijl het aantal banen in de ICT en zorg & welzijn nog wel groeit.

Halverwege 2022 piekte het aantal vacatures in Nederland tot het hoogste niveau sinds 1997. Inmiddels is het aantal openstaande vacatures wat lager. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in Rivierenland 5.700 vacatures open. De spanning op de arbeidsmarkt is iets lager dan een jaar geleden. Toch blijft het in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden.

 Rivierenland vergrijst

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking in Rivierenland hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt. Geleidelijk schuiven 57.300 inwoners van 50 tot 65 jaar de komende jaren door naar de groep 65-plus. Zij bereiken daarna de pensioengerechtigde leeftijd en verlaten (meestal) de arbeidsmarkt. Deze groep is groter dan jongere leeftijdsgroepen. Door deze vergrijzing houdt de krapte in Rivierenland voorlopig dan ook aan. Vooral in sectoren transport & logistiek, openbaar bestuur en onderwijs werken nu al relatief veel 60-plussers.

Mismatch

Er staan nog mensen aan de kant in Rivierenland: er zijn 4.000 werklozen direct beschikbaar voor werk en nog 3.000 semi-werklozen (nog niet beschikbaar, maar mogelijk in toekomst wel). Toch blijven veel vacatures onvervuld omdat werkzoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Zo kiezen studenten voor opleidingsrichtingen waar minder vraag naar is. Daarnaast verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat mensen zich een leven lang ontwikkelen, om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Belemmeringen om te werken

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt vindt niet iedereen even makkelijk werk. Hiervoor zijn diverse redenen te noemen, bijvoorbeeld een aandoening, ziekte of handicap. Ook beschikken werkzoekenden niet altijd over de basisvaardigheden waar werkgevers om vragen. Zij hebben moeite met lezen en/of schrijven, of missen belangrijke digitale vaardigheden. Ook zijn sommige mensen terughoudend om (meer) te gaan werken. Door verlies van toeslagen of andere inkomensondersteuning verwachten zij er financieel niet of weinig op vooruit te gaan.

Meer weten?

Er zijn verschillende manieren om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Iedere arbeidsmarktregio heeft zijn eigen uitdagingen en oplossingen. Wilt u meer weten wat die ontwikkelingen voor jou als werkgever betekenen? Neem dan contact op met jouw adviseur bij WSP Rivierenland

Wat speelt er op de arbeidsmarkt in Rivierenland? De UWV-publicatie Regio in Beeld zoomt in op: banen en vacatures, werkzoekenden en onbenut talent, huidige en toekomstige personeelstekorten. Met dit jaar extra aandacht voor vergrijzing en de mismatch tussen vraag en aanbod. Over regio Rivierenland in het kort:

 • In 2023 groeit de arbeidsmarkt in Rivierenland nog, maar in 2024 vlakt de banengroei af.
 • Het aantal banen in sectoren bouw, industrie en financiële diensten zal krimpen; banengroei is er in sectoren als ICT en groothandel.
 • Toch is er in veel beroepen nog steeds sprake van een (zeer) krappe arbeidsmarkt, waardoor het voor veel werkgevers moeilijk blijft om personeel te vinden.
 • Door #vergrijzing houdt de krapte de komende jaren aan.
 • In Rivierenland schuiven geleidelijk 57.300 bewoners door naar de groep 65-plus; zij gaan op termijn de arbeidsmarkt verlaten.
 • Vooral in de sectoren transport & logistiek, openbaar bestuur en onderwijs werken relatief veel 60-plussers.
 • De groep jongeren die instroomt is kleiner dan de groep die de arbeidsmarkt gaat verlaten.
 • Ook op individueel niveau weten werkgevers en werkzoekenden elkaar niet altijd te vinden en is er sprake van een mismatch.
 • Zo sluiten onderwijs en arbeidsmarkt niet altijd goed op elkaar aan.
 • Daarnaast verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • In Rivierenland wonen ca. 14. 000 mensen die meer (uren) willen werken.
 • Zij kunnen verschillende belemmeringen ervaren waardoor het moeilijk is om werk te vinden of te houden.

Meer weten over de arbeidsmarkt in Rivierenland? Neem dan contact op met WSP Rivierenland.