Startbijeenkomst community of practice pijler Inclusief – Regio Deal

apr 25, 2021 | Nieuws

Op donderdag 1 april heeft de eerste bijeenkomst van de community of practice (cop) van de pijler Inclusief (onderdeel van de Regio Deal) plaatsgevonden. De cop is een praktijkgerichte gemeenschap van projecten en personen die aanverwante vraagstukken en opgaven met elkaar uitwisselen om hiervan te leren.

Alle projecten onder de pijler Inclusief willen bijdragen aan het beter voorbereiden van Rivierenlanders op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit doen de projecten door onder meer te investeren in technisch bewustzijn, financiële zelfredzaamheid en duurzame huisvesting (met name voor arbeidsmigranten). Tijdens de startbijeenkomst hebben de verschillende projectleiders nader kennis gemaakt met elkaar en elkaars projecten.

De eerste ervaringen en knelpunten in de projectuitvoering zijn uitgewisseld en er zijn waardevolle contacten gelegd voor nieuwe samenwerkingen. De aanwezigen hebben de bijeenkomst als zeer zinvol ervaren en de volgende bijeenkomsten van de cop staan inmiddels gepland!