HELICON en AERES starten unieke samenwerking en lanceren: FRUIT TECH CAMPUS in Geldermalsen

apr 30, 2020 | Nieuws

Het fruitonderwijs is aan vernieuwing toe. Dat is de conclusie van de uitgevoerde verkenning naar de toekomst van het fruitonderwijs in Geldermalsen. Om dit te realiseren hebben Helicon Opleidingen & Aeres samen met het bedrijfsleven in de regio het besluit genomen de Fruit Tech Campus op te richten, waar onderwijs met betrekking tot teelt, technologie en data binnen de fruitsector worden samengebracht.  

Teelt en Tech

Om studenten aan te trekken tot de opleiding teelt is vernieuwing van het onderwijsprogramma nodig, zowel voor wat betreft de vorm als de inhoud: van teeltgericht naar een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis. Ook voor hbo en bedrijfsopleidingen is deze vernieuwing noodzakelijk en speerpunt binnen deze samenwerking. Hierbij is een sterke interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal, waarbij ook het bedrijfsleven “voor de klas gaat staan”.

Titia Bredée (voorzitter College van Bestuur Helicon Opleidingen): “We zien dat de markt vraagt om een verbinding tussen teelt en techniek. We gaan samen met Aeres daarom de teelt-techopleiding voor de medewerker van morgen maken met kennis van teelt, bewaren, sorteren en verpakken”.

In de Fruit Tech Campus gaan Helicon MBO Geldermalsen, met zijn teeltopleiding, en Aeres MBO/HBO met agritechniek-profiel gezamenlijk de uitdaging aan om het onderwijs voor de fruitsector van de toekomst op te pakken. Stap één is dit op korte termijn vorm te geven in de vernieuwde teeltopleiding op mbo-niveau. Dit in een vorm die beter lijkt aan te sluiten bij de markt, waarbij BBL-studenten een week naar school gaan en vervolgens 4 weken aansluitend op het stagebedrijf werken.

Deze verdeling van werken en leren is beter voor de leerprestatie in de week dat de studenten intern zijn en is tevens efficiënter qua reistijd voor studenten die verder weg wonen. Ook worden geheel nieuwe opleidingen ontwikkeld en gestart, onder andere gericht op sorteren en verpakken. Bij deze onderwijsvernieuwing is inzet en kennis van het bedrijfleven, zoals dat al in vele andere agri-sectoren gebeurt, cruciaal.

Bastiaan Pellikaan (voorzitter College van Bestuur Aeres): “We gaan onze ervaringen met praktijkgericht onderwijs en onderzoek van vmbo tot en met hbo in agri & food nu ook inzetten in fruit. Hierbij gaan lectoren, practoren en hybride docenten werkend voor of in het bedrijfsleven een cruciale rol spelen bij het invullen van het onderwijs”.

Bedrijfsleven slaat handen ineen

In deze vernieuwing van het fruitonderwijs is het bedrijfsleven mee aan zet. Een collectief aan bedrijven maakt vernieuwing realiseerbaar en succesvol.

Kees de Kat (CEO Royal FruitMasters): “Innovatie in onderwijs en bedrijfsleven horen hand in hand te gaan. We zijn dan ook trots op de lancering van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen als hart van de fruitteelt in Nederland. Het is voor onze telers uit het hele land en FruitMasters als onderdeel van deze regio van levensbelang dat we zorgen voor voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel met kennis van teelt, techniek, big data en robotisering”.

Voor de volgende stap in de ontwikkeling van de Fruit Tech Campus hebben onderstaande bedrijven samen met het onderwijs de handen ineen geslagen:

  • Royal FruitMasters: coöperatie van 350 Nederlandse fruittelers met een sterke basis in Geldermalsen;
  • Greefa: ontwikkelaar van sorteer- en verpakkingstechnologie;
  • Van Kempen Koudetechniek: ontwikkeling en bouw van bewaarcellen;
  • Abemec: toeleverancier van tractoren en apparatuur in de teelt;
  • Van Doorn Uitzendbureau: uitzender in teelt- & pakstation;
  • Rabobank: bankier van de Food & Agri sector.

Met deze partners aan het begin van deze ontwikkeling is een ketenbrede publiek private samenwerking tot stand gekomen.

Mireille Gijsberts (programma-manager Fruit Tech Campus): “Met thuis een onderneming in het fruit voel ik de uitdaging om aan voldoende en goed personeel te komen. Om met deze partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid, ‘de gouden driekhoek’, aan de slag te gaan om de Fruit Tech Campus te realiseren is een fantastische uitdaging. Het biedt een enorm perspectief voor de sector en de regio”.

Innovatie versneld in onderwijs onderbrengen

Een belangrijke stap in de vernieuwing van het onderwijs is nieuwe kennis en mogelijkheden versneld op te nemen in het onderwijsprogramma. Door de samenwerking met Proeftuin Randwijk waar onafhankelijk en praktijkgericht innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt plaatsvindt, wordt deze kennis ontsloten.

Daarnaast zal Proeftuin Randwijk net als de locaties van de partners, ingezet worden voor onderzoek door studenten. Op korte termijn zullen de partners hun faciliteiten zoals democentra, proeftuin, et cetara, toegankelijk maken voor praktijkleren en onderzoek binnen het onderwijs.

Zonder ambitie geen resultaat

In diverse gesprekken met de gemeente West Betuwe (waar Geldermalsen toebehoort), Provincie Gelderland en andere regionale stakeholders is de ambitie uitgesproken een Fruit Tech Campus te realiseren met niet alleen een “zichtbaarheid” voor de potentiële studenten, maar ook een kernfunctie in de ontwikkeling van de fruitsector in haar (inter)nationale positie.

Servaas Stoop (Burgemeester West Betuwe): “Ook als Gemeente West Betuwe pakken we de uitdaging graag op en gaan we samen van start met het ontwikkelen van een gebiedsvisie, waarbij de ontwikkeling van de Fruit Tech Campus een enorm mooi fundament is voor de verdere ontwikkeling van het gebied en we als grootste fruit gemeente van Nederland kunnen laten zien wat we in huis hebben”.