Kwartiermaker Regionaal Werkcentrum gestart

Begin april is een externe kwartiermaker, Maaike van Leeuwestijn, gestart voor de verkenning naar de ontwikkeling van een Regionaal Werkcentrum in Rivierenland. De bij RW-POA betrokken partners worden op korte termijn verder geïnformeerd en gesproken over het proces. Maaike zal tot en met oktober werkzaam zijn voor de regio.

In het Bestuurlijk Overleg van oktober 2024 presenteert zij verschillende scenario’s voor het regionaal werkcentrum en zullen de bestuurders een keuze maken voor een van de scenario’s. Aan dit scenario wordt vervolgens in samenwerking met alle partners uitvoering gegeven.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl