Banenafspraak Rivierenland 2016-2019 op koers

feb 17, 2020 | Nieuws

Banenafspraak Rivierenland 2016-2019 op koers

feb 17, 2020 | Nieuws

Ook in 2019 heeft het UWV de cijfers verzorgd van de regionale trendrapportages. Deze kwartaalrapportages geven de ontwikkeling weer van de realisatie van de Banenafspraak in onze regio. Rivierenland doet het als arbeidsmarktregio goed met het realiseren van de afgesproken doelstellingen van de Banenafspraak. Uit de laatste trendrapportage over 2019 Q3 blijkt, dat onze regio op koers ligt met het aantal te realiseren banen voor de doelgroep Banenafspraak in 2019.

In totaal zijn er in Rivierenland in het derde kwartaal 2164 banen voor deze doelgroep. De afgesproken doelstelling voor dit jaar – er moeten 1579 banen zijn– wordt in het derde kwartaal ruimschoots gehaald. Ten opzichte van de nulmeting zijn er 1230 reguliere en tijdelijke banen door werkgevers in de sector markt, overheid en onderwijs gerealiseerd.

2020
In 2020 dienen er in Rivierenland 795 extra banen voor de doelgroep Banenafspraak gerealiseerd te worden t.o.v. de 934 banen uit de nulmeting. In totaal moeten er in 2020 dus 1729 banen voor de doelgroep Banenafspraak aanwezig zijn. De partners van RW-POA Rivierenland gaan ervan uit dat net als voorgaande jaren ook dit jaar de regionale doelstelling met gezamenlijke inspanningen gehaald wordt.