Tweede groep startende ondernemers rondt training af

okt 15, 2020 | Nieuws

Oriëntatie op ondernemerschap voor kandidaten UWV

Het ROC Rivor programma ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ voor startende ondernemers vanuit het UWV is onlangs afgesloten. Ondanks de Corona perikelen, ziet een aantal kandidaten goede kansen voor de opstart van hun onderneming.

Er blijkt grote animo voor het door ROC Rivor en UWV ontwikkelde programma. Dominca de Looze, docente betrokken bij ondernemerschapsonderwijs binnen ROC Rivor: “We hebben het aantal deelnemers vanwege corona gemaximeerd op 7. Vanaf oktober starten we met een nieuwe groep deelnemers.

 

Regionale bedrijven en ondernemers delen ervaring en netwerk

Dominca de Looze heeft het programma i.s.m. Ondernemend Rivierenland (ONR) en UWV doorontwikkeld en toegespitst op startende ondernemers. “Het ONR netwerk heeft een belangrijke rol in het programma. We vinden het belangrijk dat juist ondernemers en bedrijven uit de regio hun kennis, ervaringen en netwerk delen in het programma.

Rabobank West Betuwe, Elassaiss, Nehem KMC en RiBizz hebben een deel van het programma ingevuld. Ook worden de ondernemersverenigingen zoals Ribizz en OCT actief benaderd om deze groep potentiële starters een podium en toegang tot een netwerk te geven”, aldus Looze.

Netwerk Ondernemend Rivierenland

Ondernemend Rivierenland (ONR) is een samenwerking van ROC Rivor, het regionaal bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen. ONR stimuleert ondernemend gedrag en faciliteert (startende) ondernemers. ONR wordt gesteund door de provincie Gelderland en het Ministerie van OCW.

Faciliteren zelfstandig ondernemerschap

Met dit unieke project wordt (startend) ondernemerschap in Rivierenland gestimuleerd. Naast dat het goed aansluit bij de doelstellingen vanuit Perspectief op Werk, is het ook een ambitie van ONR: Het faciliteren van zelfstandig ondernemerschap.

Het programma is één van de 18 projecten van Perspectief op Werk, een programma met als doel mensen die nog geen baan hebben, versneld aan het werk te helpen.