Strategische regionale agenda onderwijs & arbeidsmarkt vastgesteld!

jul 5, 2021 | Nieuws

De partners van RW-POA Rivierenland hebben de afgelopen jaren de behoefte geuit om in samenwerking een strategische agenda onderwijs en arbeidsmarkt te ontwikkelen. De RegioDeal FruitDelta Rivierenland vormde een mooi vliegwiel om deze agenda te realiseren en uit te voeren.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het opstellen van de regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt Rivierenland 2021-2025. In de agenda hebben de partners ambitie geformuleerd dat Rivierenland in 2025 een toekomstbestendige arbeidsmarkt is waar alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen, en waar bedrijven over voldoende en passend gekwalificeerde medewerkers kunnen beschikken.

De strategische agenda is eind juni door het Bestuurlijk Overleg van RW-POA Rivierenland goedgekeurd en in samenwerking met partners wordt nu hard gewerkt aan de stappen om te komen van strategie naar uitvoering. Benieuwd naar de strategische agenda? Deze is via de volgende link te lezen: