Rivierenland: Beperkt aantal impact ondernemers. Maar wel veel potentie!

apr 20, 2023 | Nieuws

Het aantal impact ondernemers groeit in Nederland. En daarmee ook de impact die ze realiseren én de economische bedrijvigheid. RW POA liet, in samenwerking met de Regio Rivierenland, onderzoek doen naar Impact Ondernemen in Rivierenland: hoe staat het ervoor in onze regio?

1300 Rivierenlandse ondernemingen onder de Impact loep.

Onderzoekers Peter van der Zande en Arjan Middelkoop bekeken 1300 Rivierenlandse ondernemingen, 10 semi- overheden en 35 ondernemersverbanden door een Impact bril.  Peter en Arjan: “Er zijn verschillende definities van impact ondernemen. De rode draad in deze definities is dat impact ondernemers zelfstandige organisaties zijn, die hun geld uit de markt halen en het realiseren van maatschappelijke impact als primair doel hebben. In deze context staat het resultaat, bijvoorbeeld werkgelegenheid of hergebruik van materialen, centraal en is de bedrijfsvoering hierop gericht.”

Negen gecerticifeerde organisaties, vier echte impact ondernemers en een aantal parels.

Peter en Arjan trokken de volgende conclusie: Op basis van de voorwaarden gesteld in het Convenant Uniformering Social Return voor Overijssel en Gelderland zijn er negen organisaties die daarvoor in aanmerking komen.

 • 2Switch
 • Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V.
 • Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
 • De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A.
 • Fairtrade Original B.V.
 • Gispen Nederland B.V.
 • Roze Bunker BV
 • Ruplex Geldermalsen
 • Stichting Elliz In Company, Textiel + Shop| Fiets + Techniek

Deze organisaties voldoen aan één of meerdere criteria aangaande lidmaatschap SE-NL, Code Sociale Onderneming, PSO 30+ of B-Corp.

Kijkt men echt naar de missie en visie van deze ondernemingen, waarin zij stellen dat niet (alleen) winst maken centraal, maar ook het leveren van een positieve bijdrage aan een sociale, duurzame en eerlijke wereld, dan zijn er in feite maar 4 ondernemingen die pur sang impact ondernemingen zijn:

 • 2Switch te Tiel
 • De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A. te Culemborg
 • Roze Bunker BV te Culemborg
 • Stichting Elliz In Company, Textiel + Shop| Fiets + Techniek te Zaltbommel

Daarnaast zien de onderzoekers een aantal parels: Organisaties die niet zozeer de certificering hebben maar wel impact maken door de manier waarop zijn bijdragen: Faber Group, Dekker Groep, Grown Bio, Olga’s Atelier, De Verschilmaker.

Veel potentie

Het aantal impact ondernemers is misschien gering, maar Peter en Arjan zien wel veel potentie binnen onze regio om in brede zin te ondernemen met impact. Veel Rivierenlandse ondernemingen leveren namelijk een bijdrage aan de Duurzame doelen van de Verenigde Naties. Zo zijn er 350 fruittelers in onze regio, zijn er zorgboerderijen en kent de logistieke sector een verduurzamingsopgave. Daarom is hun advies: neem als uitgangspunt dat niet iedere onderneming een impact ondernemer hoeft te worden, maar iedere ondernemer kan wel impact maken!

Aanbevelingen

Naast deze oproep, doen de onderzoekers de volgende aanbeveling: Faciliteer een ecosysteem en wekt aan onderstaande punten. Dit zorgt voor een gezond groeiklimaat en aantrekkingskracht!

 • Zorg voor 1 taal, terminologie, communicatie. Gebruik de duurzame doelen van de VN als uitgangspunt;
 • Biedt tools, advies en trainingen aan organisaties die een volgende stap willen zetten Denk bijvoorbeeld aan het onder de aandacht brengen van businesscases gericht op ondernemen met impact;
 • Zet kennisnetwerken van binnen en buiten de regio effectiever in;
 • Realiseer gelijke spelregels m.b.t. inkoop, aanbestedingen en Social Return on Investment (SROI). SROI is nu een lappendeken. Dit is ongewenst voor (impact) ondernemers.
 • Zorg voor een eenduidig afgestemd gemeentelijk/ regionaal beleid, zoals in Twente. Nu is het versnipperd: Culemborg is een geregistreerd UNSDG gemeente, Tiel is fairtrade +PSO gemeente, Zaltbommel heeft het Groene Huis, West Betuwe De Knop en Werkzaak Rivierenland is de enige die in haar strategie verwijst naar de UNSDG. Sluit je als gemeenten bijvoorbeeld allemaal aan bij gemeenten4globalgoals.
 • Stimuleer en gebruik inbreng jongeren. Het gaat om hun toekomst!

Hoe verder?

Dit onderzoek werd uitgevoerd vanuit ‘desk research’. Graag bespreken we de resultaten met de genoemde ondernemers die impact maken. Waarbij we naar hen willen luisteren: hoe kunnen we als regio impact ondernemen stimuleren? Wat denken zij dat daarvoor nodig is in Rivierenland? Om vervolgens te komen tot een volgende stap. Wordt vervolgd!

Vragen over dit onderzoek?

We horen het graag! Stuur een mail naar info@rw-poarivierenland.nl en we nemen contact met je op.