Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar

aug 2, 2021 | Nieuws

Een jaar nadat Rijksoverheid, de acht gemeenten van Regio Rivierenland, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekenden, maakten ze een eerste balans op. De conclusie? Door de Regio Deal konden 31 projecten van start, die ieder op een eigen manier bijdragen aan het versterken van de kracht van de regio.

Vanuit RW-POA Rivierenland is samen met partners hard gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale agenda onderwijs & arbeidsmarkt. Deze agenda is eind juni 2021 door alle betrokken partners vastgesteld. Wilt u meer weten over alle projecten, programmalijnen, ambities en geldstromen van Regio Deal FruitDelta Rivierenland?