Regio Deal FruitDelta Rivierenland: impuls voor regionale ontwikkeling

dec 16, 2020 | Nieuws

Start 27 projecten ter stimulering brede welvaart in de regio

Maar liefst 27 projecten starten in de regio FruitDelta Rivierenland om de brede welvaart in dit gebied te stimuleren. Dit is mogelijk met een bijdrage uit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. De Regio Deal is een arrangement tussen de regio en het Rijk om de kracht van FruitDelta Rivierenland te versterken en tal van maatschappelijke opgaven aan te pakken. Voor het bevorderen van de brede welvaart in de regio, is een effectief functionerende en inclusieve arbeidsmarkt essentieel, waarin onderwijs goed toegankelijk is en aansluit op de wensen en eisen van werkgevers en bedrijven.

Succesvolle samenwerking

De Regio Deal FruitDelta Rivierenland is op 13 juli 2020 met het Rijk gesloten. Namens de regio hebben vijf samenwerkende partijen getekend: Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland. Een slimme, duurzame en inclusieve regio is het doel. Een regio die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Voor de uitvoering van de Regio Deal ontvangt de regio een bijdrage van 7,5 miljoen van het Rijk. De provincie Gelderland verleent een bijdrage van 3 miljoen. Op projectniveau is gezorgd voor aanvullende bijdragen aan publieke cofinanciering van ruim 9 miljoen. In totaal is met de 27 projecten een investering gemoeid van circa 43 miljoen euro.

 

Project RW-POA Rivierenland

Binnen de Regio Deal ontwikkelen en realiseren de partners van RW-POA Rivierenland vanaf 2021 een regionale agenda onderwijs & arbeidsmarkt voor de komende jaren. In deze agenda worden verschillende lopende programma’s, publiek-private samenwerkingen en (sub)regionale, maar ook provinciale en landelijke ontwikkelingen samengebracht. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt verder verbeterd door versterking, vernieuwing en verbinding van verschillende reeds bestaande programma’s, zoals Perspectief op Werk, PPS Ondernemend Rivierenland en het marktbewerkingsplan. In de ontwikkeling en uitvoering heeft men aandacht  voor de versterking, vernieuwing en verbinding van verschillende reeds bestaande samenwerkingen tussen publieke en private partners en de verschillende ontwikkelingen of initiatieven op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt. Door een betere aansluiting worden er meer kansen gecreëerd voor een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt voor alle inwoners van Rivierenland.

Synergie met andere projecten

In de Regio Deal is een robuust projectenportfolio gemaakt om stevig aan de slag te gaan. Maar liefst 27 projecten dragen bij aan het uiteindelijke doel: een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. De projecten zijn ingedeeld in vier programmalijnen, namelijk: Inclusief, Fruit, Delta en Samen. Het project van RW-POA Rivierenland valt binnen de programmalijn Inclusief. In deze programmalijn zijn in totaal 9 projecten ondergebracht. Aangezien RW-POA Rivierenland beschikt over een sterk netwerk en een goede samenwerkingsstructuur, is aan RW-POA Rivierenland gevraagd om een coördinerende rol te nemen in het creëren van synergie binnen deze programmalijn. Dit proces wordt vanaf 2021 samen met de andere projectuitvoerders gestart.

Meer weten?
Alles over de Regio Deal en de voortgang van de projecten: www.fruitdelta.nl/regiodeal