Kamerbrief hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

De ministers van SZW, OCW en EZK hebben in een Kamerbrief plannen gepresenteerd voor de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Samenwerkende partners in de arbeidsmarktregio krijgen hiermee duidelijkheid over de voortzetting van de regionale samenwerking. Het is belangrijk dat mensen en bedrijven weten waar ze hulp kunnen krijgen bij de zoektocht naar een baan of personeel, zeker gezien de personeelstekorten op de arbeidsmarkt.

Het kabinet investeert daarom in Werkcentra door heel Nederland. Een Werkcentrum is 1 loket in de buurt waar je met verschillende hulpvragen terecht kunt. De komende jaren wordt hier € 86 miljoen extra voor gereserveerd. Dat schrijven minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, mede namens minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs, in een brief aan de Tweede Kamer.

Samen met een kwartiermaker gaan de partners van RW-POA Rivierenland de komende maanden voor de arbeidsmarktregio Rivierenland aan de slag met de implementatie van deze brief in de regio.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl