Wendbaar talent

We investeren meer in de (door)ontwikkeling van inwoners zodat hun vaardigheden beter en blijvend aansluiten bij de vraag van nu.

Gelrepact

Met het Gelrepact zetten we in op Leven Lang Ontwikkelen. Zo zorgen we dat geen talent verloren gaat.

Praktijkleren

Met Praktijkleren stimuleren we de afgifte van praktijkverklaringen in de arbeidsmarktregio Rivierenland. Het draagt bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen. En waar bedrijven over voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers beschikken, nu en in de toekomst.

Gelrepact

Met het Gelrepact zetten we in op Leven Lang Ontwikkelen. Zo zorgen we dat geen talent verloren gaat.

Praktijkleren

Met Praktijkleren stimuleren we de afgifte van praktijkverklaringen in de arbeidsmarktregio Rivierenland. Het draagt bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen. En waar bedrijven over voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers beschikken, nu en in de toekomst.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl