Aanvraagperiode voor subsidie uit Regionaal Stimuleringsfonds geopend

Van 1 maart tot en met 15 mei 2024 kunnen ondernemers en ondernemende inwoners in Rivierenland weer een aanvraag indienen bij FruitDelta Rivierenland voor een financiële bijdrage uit het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). De subsidie is beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven en Recreatie & Toerisme.

Op de website www.fruitdelta.nl/rsf staat alle informatie over het RSF en de aanvraagformulieren. Via een quickscan op deze site kunnen geïnteresseerden snel ontdekken of hun idee voldoet aan de randvoorwaarden om in aanmerking komt voor een geldbedrag uit het fonds.

Aanmelden voor inloopavonden – hulp bij aanvraag

Bedrijven, startups en burgerinitiatieven in Rivierenland met projectplannen kunnen zich ook aanmelden voor een inloopavond. Ludolf van Lith, Programmamanager Logistiek/Vestigingsklimaat voor FruitDelta Rivierenland: “Om initiatiefnemers te helpen met hun aanvraag, organiseren wij drie inloopavonden op locaties verspreid over de regio. Tijdens deze avonden kunnen de projectideeën vertrouwelijk worden toegelicht aan Economic Board-leden. Zij stellen verdiepende vragen en geven tips voor het schrijven van een goede aanvraag.” De Economic Board is ook de groep die de definitieve aanvragen inhoudelijk beoordeelt.

De inloopavonden vinden van 19.30 – 21.30 uur plaats op en bij:

  • 8 april 2024 – Kantoor Regio Rivierenland, Burg. v. Lidth de Jeudelaan 3, Tiel
  • 16 april 2024 –  Watletjenu, Boschstraat 18, Zaltbommel
  • 24 april 2024 –  Fruit Tech Campus, Oudenhof 40, Geldermalsen

Er wordt gewerkt met tijdsblokken van 30 minuten. Aanmelden voor een inloopavond kan op www.fruitdelta.nl/rsf.

Over het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF)

Het RSF is in het leven geroepen als financieel instrument bij de uitvoering van de opgaven uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 (REA). Elke gemeente in Regio Rivierenland legt jaarlijks €2,- per inwoner in dit fonds.

Projecten en haalbaarheidsstudies die een bijdrage leveren aan het bereiken van één of meer van de 19 opgaven uit het REA kunnen in aanmerking komen voor subsidie van het Regionaal Stimuleringsfonds.

De Economic Board bekijkt of de projecten voldoende scoren op de regionale economische ambities en beoordeelt de aanvragen op de criteria innovatie, regionale spin-off en regionale uitstraling. Op basis van zwaarwegend advies van de Economic Board en het oordeel van het Algemeen Bestuur, beslist het Dagelijks Bestuur uiteindelijk over de toekenning van de subsidies.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl