Analyse kwartaalrapportage Banenafspraak Q3 2022 Arbeidsmarktregio Rivierenland

feb 15, 2023 | Nieuws

Deze analyse is een aanvulling op de UWV Regionale kwartaalrapportage Banenafspraak zoals weergegeven via dashboard Banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de Arbeidsmarktregio Rivierenland. We zien in kwartalen 2 en 3 van 2022 een verdere geleidelijke groei van zowel het aantal banen als het aantal (werkzame) personen.

In het overzicht Kerncijfers Banenafspraak is die groei zichtbaar. Percentueel ligt de stijging in de Arbeidsmarktregio Rivierenland betreffende het aantal banen iets boven het landelijke gemiddelde. Landelijk is het aantal banen met 1,3% gestegen. De stijging van het aantal werkzame personen kent een groei van 0,5% terwijl dit landelijk 1,4% is. Het aandeel werkzame personen is echter met 63% aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde (53%).

Het bovenstaand schema geef inzicht in de mutaties van de werkzame personen. Het merendeel (94,43%) blijft werkzaam. De stijging van het totaal aantal werkzame personen wordt gerealiseerd door werkzame instromers (via praktijkroute of indicatie), er verliezen meer mensen werk dan er werk vinden.

In vergelijking tot het gemiddelde van alle regio’s doet Rivierenland het onverminderd goed. Op bovenstaande grafiek een vergelijking van de Arbeidsmarktregio Rivierenland (links) met het landelijk gemiddelde (rechts). In vergelijking met het hele land kent de regio Rivierenland in de doelgroep iets meer mensen uit Participatiewet en WSW/Wiw/ID en minder uit Wajong. Het verschil is miniem. Het aandeel werkzame personen is zoals bij de eerste grafiek reeds geconstateerd al langere tijd consequent rondom 10% hoger dan het landelijk gemiddelde. De banengroei loopt ver voor op het landelijke gemiddelde.