Instroom talent

We stimuleren de instroom van talent uit het onderwijs naar regionale kansrijke sectoren en mobiliseren het onbenut arbeidspotentieel.

Dichterbij dan je denkt

Met Dichterbij dan je denkt bestrijden we krapte op de arbeidsmarkt. Hierbij staat het beter benutten van onbenut talent centraal.

Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid

Met de Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid versterken we duurzaam de startpositie van jongeren die het lastiger hebben op arbeidsmarkt.

Techniekpact

Met het Techniekpact werken scholen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio en Rijk aan de instroom van talent in de technische sector.

Loopbaanoriëntatie en stages

In de uitvoeringsagenda committeren de RW-POA-partners zich aan het versterken van de individuele loopbaanoriëntatie. De eerste stap is de verkenning naar een “stagehub”.

Dichterbij dan je denkt

Met Dichterbij dan je denkt bestrijden we krapte op de arbeidsmarkt. Hierbij staat het beter benutten van onbenut talent centraal.

Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid

Met de Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid versterken we duurzaam de startpositie van jongeren die het lastiger hebben op arbeidsmarkt.

Techniekpact

Met het Techniekpact werken scholen, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio en Rijk aan de instroom van talent in de technische sector.

Loopbaanoriëntatie en stages

In de uitvoeringsagenda committeren de RW-POA-partners zich aan het versterken van de individuele loopbaanoriëntatie. De eerste stap is de verkenning naar een “stagehub”.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl