Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking | VNG

sep 8, 2022 | Nieuws

Transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering leiden tot voortdurende veranderingen in aard en omvang van de werkgelegenheid. Ieder lid van de beroepsbevolking moet zich een leven lang kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven aan loopbaan en perspectief op werk.

Daarbij moet ieder bedrijf in staat zijn om kennis en vaardigheden van het personeel voortdurend te ontwikkelen en vorm te geven aan de leercultuur binnen de organisatie. Dat stelt de VNG Taskforce economisch herstel en transitie in het white paper ‘Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking’ dat vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden.