Nieuwe Kwartiermaker voor het Regionaal Mobiliteits Team

mrt 10, 2021 | Nieuws

In het kader van het landelijke steun- en herstelpakket wordt er in Rivierenland op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Dit team gaat mensen, die als gevolg van de coronacrisis hun baan zijn verloren of met werkloosheid worden bedreigd, extra ondersteuning bieden om snel en gericht de weg naar ander werk te vinden.

Extra dienstverlening voor werkzoekenden

Het Regionaal Mobiliteits Team biedt aanvullende dienstverlening en is een samenwerking van onder andere werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Ook wordt er in het team de verbinding gezocht met het onderwijs en de S-BB.

Samenwerking in de regio

Voor de ontwikkeling van het Regionaal Mobiliteits Team is een kwartiermaker aangetrokken. Peter Donders (BMC) zal de komende periode in samenwerking met de verschillende Rivierenlandse partners de ontwikkeling en uitvoering van het Regionaal Mobiliteits Team verder vorm gaan geven.