Samenwerken aan zij-instroom in de techniek

dec 9, 2020 | Nieuws

In een kortgeleden verschenen TechYourFuture publicatie ‘Samenwerken aan zij-instroom in de techniek’ is het Perspectief op Werk (PoW) Startplein Techniek met Loopbaanleren project opgenomen als onderzoekcasus. Onderzoekers van het HBO Windesheim Flevoland lectoraat ‘Nieuwe Arbeidsverhoudingen’ onderzochten de waarde van Publiek-Private Samenwerkingen (PPSsen).

Ze deden dat vanuit meer invalshoeken en pasten dat toe op vier in de praktijk werkende PPSsen, waaronder Startplein Techniek (zie pag. 16). Een paar algemene lessen worden getrokken en besproken hoe het model als ondersteuning bij bestaande of nieuwe samenwerkingen kan helpen.

 

Wat te leren uit de praktijkvoorbeelden

  • Besteed voldoende aandacht aan het formuleren van het gedeelde probleem en stel vast waarom samenwerking hier een oplossing kan zijn.
  • Vertrek vanuit de (personeels)behoefte van het regionale bedrijfsleven: zorg voor een duidelijke vraag.
  • Maak tijd om een gezamenlijke agenda te formuleren: dit zorgt voor commitment van alle betrokkenen.
  • Benut de kracht van het netwerk én van de afzonderlijke partners bij het realiseren van meerwaarde van samenwerking: bundel de krachten voor meer impact.
  • Werk samen in alle stappen van de keten: betrek werkgevers aan de voorkant bij werving en matching en zorg voor begeleiding van kandidaten bij en na de plaatsing.
  • Ontwikkel samen maatwerktrajecten, waarbij kandidaten snel aan de slag kunnen, maar tegelijk over langere tijd begeleiding en scholing kunnen ontvangen (op werken niet werk gerelateerde zaken).
  • Formaliseer de samenwerking met duidelijke rollen, maar behoud ook de kracht van het informele (en mogelijk groeiende) netwerk: bouw aan onderling vertrouwen.
  • Faciliteer dat partners doorlopend inzicht hebben in ieders belangen, zodat er een balans gevonden wordt tussen ‘halen en brengen’ in de samenwerking.
  • Organiseer de (informele) dialoog tussen partners en blijf deze voeden: organiseer actieve betrokkenheid van partners en hun netwerk, bijvoorbeeld door communicatie en events.
  • Blijf wendbaar door te zorgen dat partners aangesloten blijven bij veranderende omstandigheden, nieuwe ideeën, de doorontwikkeling van de regionale agenda en de veranderende samenstelling van de samenwerking.