TechExplore24 impuls voor VMBO techniek onderwijs

jun 24, 2020 | Nieuws

Negen Rivierenlandse VO scholen krijgen vanuit de OCW regeling Sterk Techniek Onderwijs voor de komende vier jaar 3,6 miljoen euro extra ondersteuning voor hun techniek onderwijs. In Rivierenland heet dit programma ‘TechExplore24’ met het idee dat daarmee het aanbod vanuit de opleidingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt beter bij elkaar gaan passen. Daarnaast is de verwachting dat de leerlingen instroom hoger wordt.

Vanuit Culemborg zijn KWC en ORS Lek en Linge betrokken bij het TE24 programma. Vanuit Kesteren zijn dit Van Lodenstein College, Pantarijn en Helicon. In Tiel zijn Lingecollege, De Cambier VSO en ROC Rivor aangesloten en vanuit Geldermalsen neemt De Lingeborgh deel. Tot slot zijn de ondernemersverenigingen uit Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en Culemborg er bij betrokken.

Hotspots Smart Building en Smart Technology

Met de TE24 subsidie starten in Culemborg een hotspot Smart Technology en in Tiel een hotspot Smart Building. Bij Smart Building draait het om bouw, energietransitie en duurzaamheid en bij Smart Technology om 3D, Virtual Reality (VR), domotica, mechatronica en drones. Basisschool leerlingen van groep 7 en 8 zijn in beide hotspots van harte welkom om kennis te maken met techniek.

Vier werkgroepen

Het TE24 programma omvat naast de stuurgroep vier werkgroepen: 1) Onderwijs op school op orde, 2) hotspot Smart Building en hotspot Smart Technology, 3) Professionalisering docenten en 4) Instroom- en doorstroombevordering.

Platform Techniek Rivierenland is verbonden aan TE24 via deelname van Jan Heeres aan de stuurgroep en Wilma de Wolf aan werkgroep 4 Instroom- en doorstroombevordering.

Informatie bij penvoerder ORS Lek en Linge VMBO directeur André Viets Viets (AViets@lekenlinge.nl)

Programmamanager Lianne Groen (lianne.groen@nehemkmc.nl)

Of op de Sterk Techniek Onderwijs Rivierenland site: https://www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/rivierenland.