Dichterbij dan je denkt

apr 5, 2023 | Nieuws

Actieplan

In de afgelopen periode is er op de arbeidsmarkt een krapte aan personeel in vrijwel alle sectoren ontstaan. Deze krapte leidt niet alleen landelijk, maar ook binnen de regio tot verschillende problemen. Denk aan het aanpakken van maatschappelijke opgaven, zoals  bijvoorbeeld het realiseren van de energietransitie.

RMT RivierenlandWerkt

Om deze krapte op de arbeidsmarkt te kunnen bestrijden, heeft de Rijksoverheid het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ ontwikkeld. Vanuit dit actieplan heeft arbeidsmarktregio Rivierenland middelen ontvangen om de inzet van onbenut arbeidspotentieel te vergroten. Een deel van dit bedrag is toegekend aan een communicatiecampagne in de regio, die inmiddels loopt via RMT Rivierenland. Over deze communicatiecampagne kunt u verderop in deze nieuwsbrief meer lezen.

3 Projecten

Naast een communicatiecampagne, is er geld beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de matching tussen werkgevers en onbenut talent. Inmiddels heeft het Bestuurlijk Overleg RW-POA ingestemd met de toekenning van middelen aan een drietal projecten.

In het project agro werkt onbeperkt gaan LTO-Noord en Greenport Gelderland en andere partners aan de slag met wervingsroutes als open hiring, jobcarving en een traineeship in de agrisector. In werven, matchen en opleiden van onbenut talen voor Bouw & Energietransitie Rivierenland werkt S-TEC in samenwerking met andere partners aan het realiseren van duurzame plaatsingen van onbenut arbeidstalent binnen de sector Bouw & Energietransitie, bijvoorbeeld via het arbeidsmatchtplatform Rivierenland. Met passende werkomgeving voor iedereen gaat ROC Rivor aan de slag met het creëren van een passende werkomgeving voor startende medewerkers en BBL-studenten die nog niet arbeidsfit zijn. Ook wordt er een ondersteuningsaanbod voor praktijkopleiders ontwikkeld.

De 3 projecten zijn op 1 april 2023 van start gegaan voor de duur van 1 jaar. In de aankomende periode zullen wij u blijvend op de hoogte houden van de geboekte resultaten.

Extra middelen

Inmiddels heeft het Rijk vanuit het actieplan extra geld toegekend aan de arbeidsmarktregio. Op dit moment wordt de bestemming van deze middelen nog bestuurlijk voorbereid. Ook van deze ontwikkeling zullen wij u in de aankomende periode op de hoogte houden.