SLIM-regeling nu weer geopend! Subsidie voor leren en ontwikkelen in het bedrijfsleven

jun 3, 2021 | Nieuws

In Rivierenland zijn werkgevers en werknemers bezig met Leven Lang Ontwikkelen. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Want scholing en ontwikkeling zijn heel belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt, ook in tijden van COVID-19.

Per 1 juni 2021 is een tijdvak SLIM geopend voor Samenwerkingsbedrijven en Grootbedrijven. Het aanvraagtijdvak loopt tot en met 30 juni 2021, 17:00 uur. Samenwerkingsverbanden tussen tenminste twee MKB-ondernemingen én Grootbedrijven, in de landbouw, horeca en recreatiesector, kunnen een aanvraag indienen. Ook samenwerkingsverbanden in het goederenvervoer over de weg komen in aanmerking.

 

Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via het e-portaal. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. De keuze voor loting, neemt de druk op aanvragers weg om direct na het openen van het aanvraagtijdvak een aanvraag in te dienen.

Bedrijven kunnen de  subsidie inzetten voor de volgende activiteiten:

  1. Doorlichting van de onderneming;
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen;
  3. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.

Voor Samenwerkingsverbanden tussen ten minste twee MKB-ondernemingen bedraagt de maximale subsidie €500.000, per samenwerkingspartner maximaal €200.000. De maximale subsidie bij deelname aan een samenwerkingsverband is voor landbouwbedrijven € 20.000, voor visserijbedrijven € 30.000 en voor goederenververvoer over de weg € 100.000. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. De ondergrens van subsidiabele kosten is voor samenwerkingsverbanden €210.000,-.

Voor Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector bedraagt de maximale subsidie €200.000, met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000. De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.

Meer weten over de activiteiten in het kader van leren en ontwikkelen waarvoor u als ondernemer een subsidie kunt aanvragen?

Klik dan op de button ‘SLIM’ hieronder.