Samenwerking vso – mbo voor soepele overstap jongeren

Onlangs ondertekenden ROC Rivor, De Sonnewijzer en RW-POA Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst om de overstap van vso/pro naar het mbo voor jongeren te versoepelen. Ook het Doorstroompunt Rivierenland is aangehaakt bij de samenwerking. De samenwerkingsafspraken vloeien voort uit de aanpak Jeugdwerkloosheid. Het programma wordt gecoördineerd en gefaciliteerd vanuit RW-POA Rivierenland

Overstapcoach

Een onderdeel van de afspraken is het werven en de aansturing van een overstapcoach. De vacature voor de overstapcoach verschijnt in maart. Houd de berichtgeving in de gaten.

En verder?

De samenwerkingsovereenkomst is een eerste stap. Het streven is om de routekaart uit te breiden met andere vso, pro en mbo instellingen in de regio De Overstapcoach is in beginsel voor alle leerlingen uit de regio beschikbaar.

 

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl