Inspirerende Ronde tafel Ondernemen met Impact Rivierenland – Wordt vervolgd!

okt 26, 2023 | Nieuws

Ondernemen met impact groeit nationaal en internationaal. Hoe staat het ervoor in Rivierenland? Vanuit RWPOA (Regionaal Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland) en het Regionaal Economisch Ambitiedocument deden we hier onderzoek naar.

Conclusie: Rivierenland telt inspirerende ondernemers die impact maken. Tegelijkertijd liggen er veel kansen en kan het een stimulans gebruiken! Welke vervolgstap is nodig? Dat bespraken we afgelopen woensdag tijdens een Ronde tafel met ondernemers, onderwijs en overheid. Het werd een creatieve sessie met veel bevlogenheid.

De opbrengst bestond o.a. uit: breng aanjagers uit de regio samen en inspireer elkaar door te laten zien hoe je onderneemt met impact. Ook was er een aanbeveling aan de gemeentelijke overheden: kom tot een uniformer beleid m.b.t. social return en (circulair) aanbesteden. En betrek jongeren, want het is belangrijk dat zij blijven wonen, werken en ondernemen met impact 😉 in Rivierenland.

We gaan met de opbrengst van de Ronde tafel aan de slag. Wordt vervolgd!