Inclusief talent

We zorgen dat alle inwoners hun talenten optimaal kunnen inzetten. Zo verbeteren we de bestaanszekerheid. We streven daarom naar perspectief op passend (inclusief) werk voor iedereen.

All-in werkgeversprijs

De All-in Werkgeversprijs Rivierenland beloont werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en werknemers met een arbeidsbeperking een kans bieden in hun organisatie. De jury wijst per gemeente de prijs toe aan werkgevers op basis van motivatie en ambassadeurschap.

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Samen met verschillende partners zoals de gemeenten, VSO en PrO werkt RW-POA Rivierenland aan het succesvol aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van deze subsidiestromen.

Banenafspraak

Als Regionaal Werkbedrijf realiseren de partners van RW-POA de banenafspraak. Het doel van de Banenafspraak is om landelijk in 2026 in totaal 125.000 plaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren bij reguliere werkgevers.

Filmportretten

Studenten van het ROC Rivor werken in opdracht van Werkzaak Rivierenland en RW-POA Rivierenland aan een serie filmportretten. De filmportretten tonen werkgevers in de regio Rivierenland, die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De serie portretten is met name bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak.

All-in werkgeversprijs

De All-in Werkgeversprijs Rivierenland beloont werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en werknemers met een arbeidsbeperking een kans bieden in hun organisatie. De jury wijst per gemeente de prijs toe aan werkgevers op basis van motivatie en ambassadeurschap.

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Samen met verschillende partners zoals de gemeenten, VSO en PrO werkt RW-POA Rivierenland aan het succesvol aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van deze subsidiestromen.

Banenafspraak

Als Regionaal Werkbedrijf realiseren de partners van RW-POA de banenafspraak. Het doel van de Banenafspraak is om landelijk in 2026 in totaal 125.000 plaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren bij reguliere werkgevers.

Filmportretten

Studenten van het ROC Rivor werken in opdracht van Werkzaak Rivierenland en RW-POA Rivierenland aan een serie filmportretten. De filmportretten tonen werkgevers in de regio Rivierenland, die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De serie portretten is met name bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl