Arbeidsmarktregio Rivierenland helpt werkloosheid door corona voorkomen

jun 7, 2021 | Nieuws

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt in Rivierenland. Mensen verliezen hun baan kwijt of dreigen deze  kwijt te raken. Werk verdwijnt, verschuift en nieuw werk ontstaat. In bepaalde sectoren is nog volop werk en in andere staat de werkgelegenheid zwaar onder druk. Dat vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden.

Sommige mensen hebben daar extra hulp bij nodig. Daarom gaan gemeenten, UWV, vakbonden, werkgevers, onderwijsinstellingen, SBB en Werkzaak Rivierenland in een multi-disciplinair mobiliteitsteam intensief samenwerken om mensen zoveel mogelijk van-werk-naar-werk te begeleiden en te voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen.

Ook mensen die door de coronacrisis zonder werk zijn komen te zitten zoals zelfstandig ondernemers of werkloos geworden zijn kunnen vanuit de mobiliteitsteams worden begeleid naar nieuw werk.

 

Scholing

Het team biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar duurzaam werk, helpt zo nodig met bij- of omscholen en ‘reist’ met de mensen mee tot ze ander werk hebben. Het team kan ook helpen met bij- en omscholen via praktijkleren in het mbo, waarbij iemand tijdens het werk (een deel van) een mbo-opleiding kan doen.

Samenwerken

Op 29 mei jl. hebben de samenwerkende partners in Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee ook in Rivierenland het startsein gegeven is voor een Regionaal Mobiliteitsteam en de werkzaamheden vanaf 28 juni kunnen aanvangen.

Natalie Bremmer-Ursinus

Gerard Jellema

Corrola Hommen-Boere

Ben Brink

Stan Vloet

Elfriede Boer