Dichterbij dan je denkt

In de afgelopen periode is er op de arbeidsmarkt landelijk een krapte aan personeel in vrijwel alle sectoren ontstaan. De arbeidsmarkt krapte is een gevolg van de vergrijzing en ontgroening. De krapte leidt landelijk, maar ook binnen de regio, tot verschillende problemen. Zo belemmert de krapte de bedrijfsvoering van veel organisaties en leidt het tot het uitstel van diensten en leveringen. Ook bemoeilijkt de krapte het werken aan verscheidene maatschappelijke opgaven en transities.

Om de krapte op de arbeidsmarkt te kunnen bestrijden, heeft de Rijksoverheid het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ ontwikkeld. Vanuit dit actieplan zijn er in onze regio zeven projecten van start gegaan. Hierbij staat het beter benutten van onbenut talent centraal. Regionaal zetten we in op vier kanssectoren: agribusiness, logistiek & transport, techniek en zorg. De zeven projecten ondersteunen onder andere psychische kwetsbaren, statushouders en leerlingen van het voortgezet onderwijs in de stap naar werk.

Ook is er een communicatiecampagne vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) van start gegaan: ‘RMT on tour!’. Met de communicatiecampagne wordt gepoogd om nieuwe doelgroepen te benaderen om de stap naar werk te maken. In totaal zijn er vanuit Dichterbij dan je Denkt zeven projecten gestart in 2023.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

  • Rutger Wintjens
  • Strategisch adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • wintjens@rwpoa.nl
  • 06 51 86 24 07

Laatste nieuws uit de regio

HAN hub in Rivierenland van start

HAN hub in Rivierenland van start

Vanaf juni 2024 start in Rivierenland de HAN Hub. De officiële opening werd verricht door Rob Verhofstad, Voorzitter College van Bestuur HAN, Stan Vloet, Voorzitter College van Bestuur ROC Rivor, Dave Verbeek, Voorzitter RW-POA Rivierenland, wethouder gemeente Tiel...

Gelrepact: samen het arbeidstekort aanpakken

Gelrepact: samen het arbeidstekort aanpakken

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Nooit stonden er zoveel vacatures open, terwijl tegelijkertijd duizenden mensen nog geen baan hebben. In het Gelrepact werken de 6 arbeidsmarktregio’s samen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bekijk de...

Alle techniek activiteiten en initiatieven in één handig overzicht

Alle techniek activiteiten en initiatieven in één handig overzicht

Platform Techniek Rivierenland staat voor overzicht en verbinding. Afgelopen maand actualiseerden Wilma de Wolf en Jan Heeres de interactieve infografic Techniekproject en initiatieven Rivierenland voor meer overzicht op en verbinding met de diversiteit van...

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl