Regionale Trendrapportage Banenafspraak Q2 2020

dec 2, 2020 | Nieuws

De trendrapportage van de Banenafspraak over Q2 2020 is recent gepubliceerd door het UWV. Deze rapportage laat zien, dat Rivierenland haar doelstellingen met betrekking tot het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wederom ruimschoots heeft behaald.

Voor eind 2020 is de indicatieve taakstelling dat er 795 extra banen ten opzichte van de nulmeting worden gerealiseerd. In totaal zijn dit 1729 banen.

De impact van COVID-19

De mogelijke effecten van Covid-19 op de banenontwikkeling zijn in deze kwartaalcijfers zichtbaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020  zijn het aantal reguliere banen in de sector Markt licht gedaald van 1482 naar 1459. De banen bij de sector Overheid, onderwijs en overheid, zijn licht gestegen. Daar waar in het eerste kwartaal de flexcontracten (uitzend- en detacheringsbanen) af waren genomen heeft zich dit in het tweede kwartaal gestabiliseerd. Er is 1 flexbaan bijgekomen.

Na het tweede kwartaal staat Rivierenland in totaal op 2245 banen. Daarmee staat Rivierenland boven aan de lijst van de 35 arbeidsmarktregio’s.
Zeer waarschijnlijk hebben de steunmaatregelen dus ook een dempend effect gehad op de daling van banen in het kader van de banenafspraak. Dat is voor nu goed nieuws maar het maakt meteen ook dat we in de komende periode de ontwikkeling goed in de gaten moeten houden.

Dankbaar

Voor nu zijn we trots op alle werkgevers in onze regio die in deze onzekere en roerige tijden nog steeds gedreven zijn om mensen die vallen onder de banenafspraak in dienst te nemen en te houden.

Totaal aantal personen in het doelgroepregister

Het aantal personen in het doelgroepregister banenafspraak is ook in het tweede kwartaal van 2020 verder gestegen. Ditmaal met 22 personen, dat is 15% meer ten opzichte van de nulmeting.

De volledige Trendrapportage Q2 2020 van het UWV kunt u hier lezen. Voor meer specifieke informatie over Rivierenland, klik hier.