Rivierenland werkt door, juist nu!

apr 24, 2020 | Nieuws

Door de coronacrisis is er ook in onze regio Rivierenland uitval van productie en diensten en daarmee ook van werkgelegenheid. En dat, terwijl werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, de bouw en techniek juist op zoek zijn naar personeel.

In deze onzekere tijd is het belangrijk, dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden. Dit is essentieel om zorg te verlenen, winkels te bevoorraden, energie te leveren en de woningen te bouwen, waar mensen op wachten. Kortom: om uitval te voorkomen en productie en diensten waar mogelijk in  stand te houden.

De publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW – POA Rivierenland) slaan de handen ineen om er voor te zorgen, dat de arbeidsmarkt goed blijft functioneren.

Eerder al tekenden wethouders en vertegenwoordigers van VNO-NCW, Greenport, Werkzaak, FNV, onderwijs en UWV in regio Rivierenland voor het plan Perspectief op Werk. Dit plan werpt inmiddels zijn eerste vruchten af.

Mooie start met Perspectief op Werk
Ben Brink, voorzitter van RW-POA Rivierenland en wethouder van de gemeente Tiel: ´Dankzij Perspectief op Werk zijn nieuwe verbindingen ontstaan in Rivierenland, bestaande samenwerkingen verstevigd en veelbelovende nieuwe werkwijzen in ontwikkeling’. Gillian Franje, bestuurslid van VNO–NCW Rivierenland vult aan: “Die structuur zetten we graag in, zodat we in onze bedrijven kunnen doorwerken en de essentiële productie en dienstverlening blijven voortbestaan.

We doen dit niet alleen met de mensen die al aan het werk waren, maar ook met de inzet van mensen die nog beschikbaar zijn. We betrekken er private intermediairs en opleidingen bij, zodat we potentiële werknemers in beeld hebben en zoveel mogelijk werkgevers zo snel mogelijk kunnen helpen. Tot slot zetten we ons in om bedrijven met elkaar te verbinden met het doel om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen, zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst. Daarom omarmen we in Rivierenland graag het landelijk initiatief NLWerktdoor.

Peter van Heumen, bestuurder bij Greenport Gelderland: ‘In de tuinbouw heeft de coronacrisis een behoorlijke impact op sommige sectoren, zoals de sierteelt. De effecten zijn erg afhankelijk van de afnemers van de producten, zoals bijvoorbeeld de retail en de horeca.  We zijn druk in overleg met alle betrokken partijen om het werk voor werknemers te behouden, ook voor de kwetsbaren onder ons’.

Wilco Veldhorst, bestuurder bij FNV voor Rivierenland: ‘We begrijpen, dat werkgevers onder druk staan en het voor veel ondernemers momenteel alle hens aan dek is, maar toch vragen we aandacht voor de kwetsbare doelgroep uit de Banenafspraak. Juist nu hebben deze mensen vaak extra ondersteuning nodig. Het is goed te zien, dat er zoveel initiatieven worden ontwikkeld om de inclusieve arbeidsmarkt te blijven garanderen. We zullen het mét elkaar moeten doen’.

NLWerktDoor
NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk: In Rivierenland zijn dat VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV, CNV, FNV, MBO-Raad, Ministerie OCW en Ministerie SZW. In Perspectief op Werk staat optimale samenwerking op de arbeidsmarkt centraal. Met als doel dat iedereen op een plezierige manier kan werken, ook mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Toolbox Corona en Banenafspraak
Speciaal voor werkgevers hebben VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, verenigd in ‘Op naar de 100.000 banen’ een Corona Toolbox ontwikkeld om organisaties te informeren over de (nood)maatregelen voor mensen uit de Banenafspraak. Deze doelgroep is breed en gevarieerd, maar omvat ook een kwetsbaarder deel van de arbeidsbevolking. De toolbox bevat informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten.

Voor meer informatie, neem contact op met:
N. (Natalie) Bremmer-Ursinus
Secretaris RW-POA Rivierenland
bremmer@rwpoa.nl | 06-15656623