Analyse kwartaalrapportage Banenafspraak Q4 2023 Arbeidsmarktregio Rivierenland

Deze analyse is een aanvulling op de UWV Regionale kwartaalrapportage Banenafspraak zoals weergegeven via dashboard Banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de Arbeidsmarktregio Rivierenland.

Het aantal banen is in het laatste kwartaal van 2023 licht gestegen, ook het aantal personen in het doelgroepregister steeg licht terwijl het aantal werkzame personen licht is gedaald. Over het gehele jaar 2023 is er wel een stijging van het aantal werkzame personen, namelijk 31.

Het totaal aantal banen stijgt in Rivierenland licht maar er is duidelijk een afvlakking zichtbaar als we het afzetten tegen de sterkere stijging in de periode tot eind 2019. In de regio ligt het resultaat nog boven de indicatieve taakstelling zoals die door de Stichting van de Arbeid voor de verschillende regio’s is gemaakt 2 .

Die taakstelling zal in 2024 omhoog gaan met 139 banen tot 2390. Met 2565 was dat aantal eind 2023 ook al ruimschoots behaald.

Het aantal werkzame personen is in absoluut aantal licht gedaald, als percentage van het totaal aantal personen in de doelgroepregister is het al langere tijd redelijk stabiel. De stijging van het aantal werkzame personen volgt al enkele jaren de langzame stijging van het aantal personen in het doelgroepregister.

Dit is een trend die we ook landelijk waarnemen. Het percentage blijft gelijk. De vraag is hoe dit komt. Het lijkt er op dat een stabiele groep mensen al langere tijd in het doelgroepregister staat maar niet aan het werk komt.

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl