Regionale trendrapportage Banenafspraak eerste kwartaal 2021

sep 8, 2021 | Nieuws

Deze analyse is een aanvulling op de UWV Regionale trendrapportage banenafspraak1 en gaat specifiek over de gegevens van de Arbeidsmarktregio Rivierenland.

Met veel belangstelling is uitgekeken naar de resultaten van het eerste kwartaal van 2021. Nadat de gevolgen van de maatregelen om Covid-pandemie in te dammen in het kalenderjaar 2020 minder ernstig voor de arbeidsmarkt bleken dan aanvankelijk gevreesd volgde vanwege de oplopende besmettingen medio december een nieuwe lockdown. De gevolgen voor de resultaten voor de banenafspraak blijken in het eerste kwartaal van 2021 landelijk tot een daling te leiden van het aantal banen.

Ook in de arbeidsmarktregio Rivierenland is het aantal reguliere banen binnen de banenafspraak met 68 afgenomen. Deze daling is zowel in de overheidssector (-7 banen) als in markt (-61) zichtbaar. Het aantal flexbanen is met 36 gedaald naar 661 in totaal. Het resultaat ten opzichte van indicatieve doelstelling van de werkkamer en de relatie tot de andere arbeidsmarktregio’s is onverminderd positief.

Er is ook een lichte daling in het aantal mensen dat geregistreerd staat in het doelgroepregister (-9). Dit is voor een deel terug te voeren op een correctie indicering op basis van duurzaam geen arbeidsvermogen waardoor een grote groep is uitgestroomd.

Voor de verhouding tot de andere arbeidsmarktregio’s verandert er weinig. Op een enkele regio na is hetgeen in Rivierenland is geconstateerd een landelijke trend.