Regio Deal Dag

okt 6, 2021 | Nieuws

Het was een stralend zonnige dag, vrijdag 17 september 2021. Voor het eerst sinds de ondertekening van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ontmoetten partners, projectvertegenwoordigers, college- en raadsleden en andere relaties elkaar in levende lijve. Op de unieke locatie van Geofort Herwijnen, een van de 31 Regio Deal projecten. Samenwerken was de rode draad. Spreker Geert Teisman zei daarover tijdens de dag: “Waar partijen elkaar niet regelmatig ontmoeten, daalt de temperatuur en wordt het vanzelf moelijker om samen te werken.” Het omgekeerde bleek ook waar tijdens de Regio Deal dag.

Belangrijke stap in toekomstbestendig organiseren van samenwerking

In de ochtend spraken de partners van de Regio Deal met elkaar in deelsessies over het thema samenwerken. Hoe zetten we een belangrijke stap in het toekomstbestendig organiseren van samenwerking in de regio. Aan tafel vertegenwoordigers van de Regio Deal partners provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, het regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA), Gebiedscoöperatie Rivierenland, Regio Rivierenland en de ministeries waarmee de deal gesloten werd. In vier themasessies kwamen deze onderwerpen aan bod:

  • Toekomstfonds: Om zaken voor elkaar te krijgen, moet je soms niet te lang nadenken, maar gewoon gaan doen, de structuur volgt dan wel. Het is dan wel van belang om een bepaald doel voor ogen te houden. Regio Rivierenland heeft veel MKB in de regio en dat versterkt de oproep om vooral vraaggestuurd te opereren: waar is behoefte aan? Aan de ene kant vraagt dat om experimenteerruimte, aan de andere kant ook om (beleids)kaders. Daar rekening mee houdend, kan het proces verder vorm gegeven worden.
  • Dashboard: Op welke manier kunnen we de resultaten van ons beleid goed monitoren in de regio? Daarvoor is het van belang om te weten wat precieze doelen zijn, welke indicatoren daarbij horen en vooral wat specifiek onze regio nodig heeft om te kunnen sturen. Simpel en eenvoudig houden is de sleutel. Op zoek gaan naar kernindicatoren en gebruik maken van de dashboards die er al zijn. Gezamenlijk, voor en met alle partners. Blijven doorontwikkelen is van belang om successen te meten en bij te kunnen sturen waar ontwikkelingen dat vragen.
  • Governance: Soms hebben ingrijpende veranderingen ambassadeurs nodig. Dat is soms even zoeken, maar het is de moeite om het experiment aan te gaan. Het gevoel van raadsleden die verminderde afstand ervaren is ook een indicator. De Governance die de Achterhoek heeft neergezet voor dat specifieke gebied, die werkt. Het gaat uiteindelijk altijd om de mensen die het met elkaar moeten doen en neerzetten.
  • De Regionale Energie Strategie: Bij de Energiestrategie in deze regio sloten naast netbeheerder en decentrale overheden ook een aantal regionale partners aan. De RES-samenwerking startte vanaf het begin op gelijkwaardig niveau en partners geven aan dat ze zich ook daadwerkelijk deelgenoot voelen. Soms is dit nog wat broos en nog niet helemaal ingebed in de governance. Daar kun je over blijven praten, maar het is vaak ook gewoon just do it! De RES-ambitie van FruitDelta Rivierenland is misschien niet de grootste, maar wel al ver in de uitvoering.

 

Tweede ronde Regionaal Investeringsfonds geopend

Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland en voorzitter Economic Board kondigde bij de start van het middagprogramma aan dat het Regionale Investeringsfonds (RIF), ook een van de Regio Deal projecten, een vervolg krijgt: “2021 is voor de regio nadrukkelijk een bonusjaar en in dit bonusjaar zijn we op zoek naar innovatieve projecten die bijdragen aan de economische ontwikkeling én verbetering van het regionale ondernemersklimaat. Het Regionale Investeringsfonds heeft de regio de afgelopen interessante projecten gebracht en kent een financiële multiplier van 4,4.” Het indienen van een project kan tot vrijdag 29 oktober 2021 via de website van Fruitdelta Rivierenland.

‘Recht op bemoeienis’

Prof. dr. Ing. Geert Teisman (1956) is hoogleraar bestuurskunde en expert Complex Decision Making aan de Erasmus University Rotterdam. Hij nam de deelnemers in het middagprogramma van de Regio Deal dag mee in de drie belangrijkste valkuilen van samenwerken en het smeden van ontwikkelkracht. Hij gaf er een aantal stevige aanbevelingen bij, voor projectvertegenwoordigers, beleidsmakers en beslissers “Doe wat afgesproken is én doe wat gaat werken”, betoogde hij. “En organiseer recht op bemoeienis. Je bent er misschien niet van, maar bemoei je er toch mee. En beschouw een voorstel als een openingsbod en wees vooral ook zelf bereid om je eigen specifieke oplossing in heroverweging te nemen, als dat leidt tot beter beleid.” De presentatie van Geert Teisman tijdens de Regio Deal dag is in zijn geheel terug te bekijken.

Coronaproof ontmoeten

Op het unieke buitenterrein van Geofort ontmoetten partners, projectvertegenwoordigers en andere relaties van de Regio Deal de 31 projecten en elkaar. Coronaproof aan gesprekstafels en op een route waarlangs alle projecten zichtbaar gemaakt waren. Een aantal projectvertegenwoordigers vertelden op camera over hun project. Beelden daarvan zijn opgenomen in de korte impressie-video. Er zijn ook foto’s van de dag gemaakt. De dag eindigde met een informatiebijeenkomst voor raadsleden over het Regionale Inversteringsfonds (RIF). De projectleiders gaven daarin een toelichting op de bereikte resultaten, de meerwaarde van vier jaar RIF en een doorkijk naar de doorontwikkeling van het financiele instrument. De videoregistratie van de RIF-bijeenkomst d is inmiddels online gedeeld met de raadsleden die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn.

Over de Regio Deal

De Regio Deal Fruitdelta Rivierenland wil de brede welvaart verbeteren voor de regio op sociaal, ecologisch en economisch gebied, een inclusieve, slimme en duurzame regio zijn. Zelfredzaam, weerbaarder en toekomstbestendig. Dit bereiken we door samen te werken in de pentahelix van overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers. We benutten de kracht van de regio en werken samen met het Rijk, kiezen voor een integrale aanpak langs vier programmalijnen en een effectieve governance voor en door alle relevante en betrokken organisaties. Daarmee realiseren we een maximaal haalbaar maatschappelijk effect. In totaal zijn er 31 Regio Deal projecten in vier programmalijnen met een eigen thema: Inclusief, Fruit, Delta en Samen.

Heb je achteraf nog vragen of opmerkingen over de Regio Deal dag in het bijzonder of de Regio Deal in het algemeen, neem gerust contact op. In de besloten Linkedin-groep Regio Deal FruitDelta Rivierenland vind je alle 31 Regio Deal projecten en veel projectvertegenwoordigers bij elkaar. De groep blijft open voor contact.