Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Het zijn de jongeren die onze toekomstige welvaart moeten opbouwen in een vergrijzende samenleving. Daarom zijn jongeren een belangrijke economische kracht voor de regio. Ze dragen bij aan innovatie en brengen belangrijke skills voor de regio.

Ondanks dat zijn het juist jongeren die tegen allerlei dingen aanlopen. Zo hebben jongeren hebben vaker een flexibel contract. Ze vinden moeilijk een huis. Zeker voor kwetsbare jongeren, zoals schoolverlaters, is het moeilijk om mee te komen in de samenleving, bijvoorbeeld door het vinden van een baan. Hoewel jongeren goed kunnen herstellen van kortdurende werkloosheid, is het belangrijk om langdurige werkloosheid te voorkomen. Een slechte start heeft grote gevolgen voor jongeren, ook op de lange termijn.

Met de Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid proberen we de startpositie van jongeren die het lastiger hebben op arbeidsmarkt duurzaam te versterken. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze op een laagdrempelige wijze de best passende hulp krijgen. Dit realiseren we via 4 actielijnen, aangevuld met een aantal deelprojecten, die bijdragen aan een structurele verbetering van onze regionale jongerenaanpak. We richten ons op jongeren tussen de 16 en 27 jaar. In onze aanpak stellen van het belang van de jongere voorop en bundelen we regionale partners onze krachten.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

  • Rutger Wintjens
  • Strategisch adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • wintjens@rwpoa.nl
  •  06 51 86 24 07

Laatste nieuws uit de regio

HAN hub in Rivierenland van start

HAN hub in Rivierenland van start

Vanaf juni 2024 start in Rivierenland de HAN Hub. De officiële opening werd verricht door Rob Verhofstad, Voorzitter College van Bestuur HAN, Stan Vloet, Voorzitter College van Bestuur ROC Rivor, Dave Verbeek, Voorzitter RW-POA Rivierenland, wethouder gemeente Tiel...

Gelrepact: samen het arbeidstekort aanpakken

Gelrepact: samen het arbeidstekort aanpakken

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Nooit stonden er zoveel vacatures open, terwijl tegelijkertijd duizenden mensen nog geen baan hebben. In het Gelrepact werken de 6 arbeidsmarktregio’s samen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bekijk de...

Alle techniek activiteiten en initiatieven in één handig overzicht

Alle techniek activiteiten en initiatieven in één handig overzicht

Platform Techniek Rivierenland staat voor overzicht en verbinding. Afgelopen maand actualiseerden Wilma de Wolf en Jan Heeres de interactieve infografic Techniekproject en initiatieven Rivierenland voor meer overzicht op en verbinding met de diversiteit van...

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl