Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Het zijn de jongeren die onze toekomstige welvaart moeten opbouwen in een vergrijzende samenleving. Daarom zijn jongeren een belangrijke economische kracht voor de regio. Ze dragen bij aan innovatie en brengen belangrijke skills voor de regio.

Ondanks dat zijn het juist jongeren die tegen allerlei dingen aanlopen. Zo hebben jongeren hebben vaker een flexibel contract. Ze vinden moeilijk een huis. Zeker voor kwetsbare jongeren, zoals schoolverlaters, is het moeilijk om mee te komen in de samenleving, bijvoorbeeld door het vinden van een baan. Hoewel jongeren goed kunnen herstellen van kortdurende werkloosheid, is het belangrijk om langdurige werkloosheid te voorkomen. Een slechte start heeft grote gevolgen voor jongeren, ook op de lange termijn.

Met de Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid proberen we de startpositie van jongeren die het lastiger hebben op arbeidsmarkt duurzaam te versterken. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze op een laagdrempelige wijze de best passende hulp krijgen. Dit realiseren we via 4 actielijnen, aangevuld met een aantal deelprojecten, die bijdragen aan een structurele verbetering van onze regionale jongerenaanpak. We richten ons op jongeren tussen de 16 en 27 jaar. In onze aanpak stellen van het belang van de jongere voorop en bundelen we regionale partners onze krachten.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

  • Rutger Wintjens
  • Strategisch adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt
  • wintjens@rwpoa.nl
  •  06 51 86 24 07

Laatste nieuws uit de regio

VACATURE  Overstapcoach vso – mbo (Kwartiermaker tweejarige pilot)

VACATURE Overstapcoach vso – mbo (Kwartiermaker tweejarige pilot)

In de arbeidsmarktregio Rivierenland werken het vso en mbo actief samen om de overgang van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Vanuit de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid hebben De Sonnewijser, ROC Rivor en RW-POA Rivierenland gezamenlijk een...

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl