Ondertekening werkagenda mbo en stagepact mbo

feb 20, 2023 | Nieuws

Op dinsdag 14 februari jl. zijn de handtekeningen gezet onder het Stagepact mbo gelijktijdig met de bredere Werkagenda mbo en loopt tot 2027. Het ministerie van OCW heeft de afspraken in de Werkagenda mbo het Stagepact met alle betrokkenen. De Werkagenda mbo en het Stagepact werd ondertekend door OCW, SBB, MBO Raad, onderwijs- en Werkgeversorganisaties en VNG. Hiermee spannen zij zich gezamenlijk in zodat alle studenten optimaal meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, eerlijke kansen hebben om hun vaardigheden en talenten ten volle te ontplooien en om een passende leerroute te doorlopen. In de Werkagenda mbo en het Stagepact staan de afspraken die het ministerie van OCW hierover maakt met de mbo-sector.

Minister Dijkgraaf van OCW: Met dit Stagepact zetten we grote, merkbare stappen vooruit voor mbo-studenten. De kracht van het pact zit in het brede draagvlak en de gezamenlijke verantwoordelijkheid; overheid, scholen en het bedrijfsleven. Leren in de praktijk is een onmisbaar onderdeel in het onderwijs. Voor veel mbo-studenten is het vaak zelfs de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Dit Stagepact kan ervoor zorgen dat het een veilige, waardevolle en positieve ervaring wordt. Bedrijven en de samenleving hebben later veel profijt van met name deze studenten, die als goed opgeleide en innovatieve vakmensen oplossingen bedenken en maken voor de uitdagingen van morgen.”

Samenvatting afspraken

In de Werkagenda mbo zijn drie prioriteiten opgenomen:

  1. Het bevorderen van kansengelijkheid
  2. Het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  3. Onderwijs voor de toekomst: kwaliteit, onderzoek en innovatie

In het Stagepact staan vier thema’s centraal:

  • Thema 1: verbeteren stagebegeleiding
  • Thema 2: uitbannen stagediscriminatie
  • Thema 3: realiseren voldoende stages en leerbanen
  • Thema 4: bieden passende vergoeding.

Vooruitblik

De afspraken raken volop aan de werkgebieden van SBB. Praktijkleren is het fundament van het mbo. Met deze afspraken dragen we er als SBB aan bij dat praktijkleren de komende jaren volop wordt ingezet om mensen om- en bij te scholen om aan de slag te gaan in tekortsectoren als zorg en techniek. De komende periode gaan we met de afspraken aan de slag, in nauw overleg met onze partners op landelijk en regionaal niveau.