Regionale trendrapportage banenafspraak Rivierenland: 3e kwartaal 2020

feb 4, 2021 | Nieuws

Algemeen

Deze analyse is gebaseerd op de cijfers van de Trendrapportage Banenafspraak UWV1 , derde kwartaal 2020. In het derde kwartaal van 2020 heeft de arbeidsmarkt zich enigszins hersteld van de eerste strenge maatregelen ten behoeve van de indamming van de Covid-19 pandemie. In de zomer konden sommige activiteiten (waaronder de horeca) weer deels opengaan.

Tevens hebben de steunmaatregelen voorkomen dat er veel ontslagen zijn gevallen. Ook de resultaten voor de Banenafspraak zijn zowel landelijk als in Rivierenland verbeterd ten opzichte van het tweede kwartaal.

Doelgroep banenafspraak

Het aantal personen dat is opgenomen in het doelgroepregister groeit gestaag. Met een stijging van 16% tov de nulmeting doet Rivierenland het in relatie tot de andere arbeidsmarktregio’s zeer goed.

Aantal banen

Het aantal banen voor de Banenafspraak is in het derde kwartaal in Rivierenland weer gestegen. Het betreft een netto stijging van 26 banen. Nu de Indicatieve taakstelling2 voor 2021 en 2022 door de Stichting van de Arbeid bekend is gemaakt kunnen we de resultaten daar tegen afzetten. De resultaten en de taakstelling zijn een voortgang op de nulmeting. Dat geeft voor deze regio een zeer positief beeld. De indicatieve taakstelling die beoogd is voor 2022 is al ruimschoots behaald. Rivierenland is daarmee de beste regio in het behaalde resultaat afgezet tegen de taakstelling.

Landelijk is dit beeld echter minder positief. Daarom heeft Rivierenland ook de ambitie, zoals ook in het marktbewerkingsplan is belegd, om het aantal banen in eerste instantie in deze crisis zoveel mogelijk te behouden en als de economie weer gaat groeien weer uit te breiden.