Student Smart Building in gesprek met minister Rob Jetten

jan 26, 2023 | Nieuws | 0 Reacties

Verbinden van partijen versnelt de energietransitie

“Door verbindingen te leggen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid kunnen we sneller stappen maken in de energietransitie”, zegt S-TEC directeur Stefan van Tongeren. “Dit gaat niet vanzelf. Hier is duurzame ondersteuning voor nodig. De oplossing voor de energietransitie betekent vooral samenwerken in de regio en keten. Hiermee bedoelen wij dat de ene partij niet zonder de andere partij kan. Bewoners, bedrijven, onderwijs en overheid hebben allemaal hun eigen aandeel en taak en vormen een belangrijke schakel om de energietransitie te versnellen. S-TEC verbindt deze schakels en brengt de partijen bij elkaar. Het was heel waardevol om van minister Jetten feedback te krijgen op ons concept en te horen dat hij overtuigd is van de positieve bijdrage door S-TEC.”

Minister Jetten: “Het kabinet ziet het ook als een prioriteit om hier iets aan te gaan doen. Op korte termijn komt het rijk met een Actieplan Groene en Digitale banen. Het kabinet verzoekt wel de bedrijven de banen waar een tekort aan is, op allerlei manieren aantrekkelijker te maken. Dit kan al op korte termijn. Ik prijs het initiatief dat hier in Rivierenland genomen is door alle relevante partijen bijeen te brengen onder een dak. Ik vind het een mooi regionaal initiatief dat landelijk navolging verdient!”

Lees meer over de opleiding Smart Building bij ROC Rivor