SBB actieplan stages en leerbanen gelanceerd

apr 30, 2020 | Nieuws

Alle mbo-studenten kunnen dit schooljaar hun stage of leerbaan vervolgen of krijgen van school een alternatief aangeboden. Voor elke mbo-student is in het nieuwe schooljaar een stage of leerbaan beschikbaar. En voor iedere sector en regio maken onderwijs en bedrijfsleven een actieplan op maat. Dat is de ambitie van SBB’s actieplan voor stages en leerbanen.

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden onder druk. Dit geldt mede voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en vso die gebruikmaken van leerwerktrajecten en stages bij erkende leerbedrijven. 

Schooluitval en werkloosheid voorkomen

Onderwijs en bedrijfsleven komen in actie om de knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen. Met het actieplan zorgen we samen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende studenten, zijinstromers en herintreders. Zo voorkomen we schooluitval en een toename van werkloosheid.

Aansluiten op landelijke en regionale initiatieven

Het actieplan sluit aan op landelijke en regionale initiatieven zoals NLwerktdoor.nl, zodat bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben en studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan.

 

 Acties die we nú uitvoeren

De volgende acties voeren we al uit, nu de beperkende maatregelen van de overheid nog van kracht zijn. In deze acties leggen we nadruk op het behoud van bestaande stages en leerbanen. Bovendien introduceren we een bijzondere maatregel voor de erkenning van aspirant-leerbedrijven.

Lees meer over het actieplan:

Meldpunt Stagetekorten

SBB doet er alles aan om het aantal stages en leerbanen voor mbo-studenten op peil te houden. Toch kan het voorkomen dat plotseling een probleem ontstaat. Daarvoor heeft SBB een special Meldpunt Stagetekorten opgezet.

Je vindt het meldpunt hier: