Thuis in bouw, installatie en IT

apr 13, 2023 | Nieuws

“Wij zitten als bedrijven te springen om jonge mensen die met de nieuwste middelen en methoden kunnen werken”

De MBO beroepsopleidingen van ROC Rivor krijgen in nauw overleg met de bedrijven in de regio vorm en inhoud. Uit deze samenwerking is de nieuwe opleiding Smart Building ontstaan. In september 2022 startten 15 studenten met de vierjarige niveau-4 BOL opleiding.

Wil de samenwerking tussen beroepsopleidingen, middelbare scholen en bedrijven vruchten afwerpen, dan zijn goede structurele contacten een vereiste. Edwin Brussen, directeur Techniek bij ROC Rivor en Teunis van Voorthuizen, hoofd Bestaande Bouw bij De Vree en Sliepen B.V. schetsen de afwegingen die het opzetten van de nieuwe opleiding met zich mee brengt.

ROC Rivor is een MBO opleider met zo’n 2300 studenten en zeven locaties verspreid over het Rivierengebied. De hoofdlocatie is gevestigd in Tiel op de Bachstraat. In het nieuwe S-TEC gebouw aan de Teisterbantlaan staat de wereld van duurzaam bouwen centraal. Hier zijn de opleidingen Elektrotechniek en Werktuigkundige Installaties en ook de nieuwe opleiding Smart Building ondergebracht.

Allround

“Vroeger, en dan spreek ik misschien wel over twintig jaar geleden, was er in Tiel de MTS”, vertelt Van Voorthuizen. “Wie iets in de techniek wilde ging daarheen.” Brussen vervolgt: “De MTS verdween, maar daarmee waren niet alle technische en aan de bouw gerelateerde opleidingsmogelijkheden weg. Binnen het ROC verzorgen wij onder meer de opleidingen installatietechniek, timmerman, metselaar, schilder, tegelzetter en uitvoerder. Het gemis doet zich vooral voor in de combinatie. Er was geen allround opleiding bouw, onderhoud en installatietechniek waar ook ICT toepassingen integraal deel van uitmaakten.”

De oplossing lag in het vormgeven van een nieuwe opleiding: Smart Building. ROC Rivor en bedrijven uit de branche, verenigd in de Bedrijfs Advies Commissie (BAC) van de opleiding, zetten op een rij waaraan zo’n opleiding zou moeten voldoen. Brussen: “We hoefden niet vanaf nul te beginnen, want de MBO opleiders het Graafschap College in Doetinchem en ROC de Leijgraaf in Oss hebben al in het vorige decennium een opleiding Smart Building opgezet. Van hun kennis en kunde hebben we gebruik gemaakt om onze opleiding in een vorm te gieten die past binnen het onderwijscurriculum en de wensen van de BAC.”

Eigen accenten

De opleiding bij ROC Rivor heeft eigen accenten. “In tegenstelling tot andere opleiders die vooral focussen op de bouw, is er in onze opleiding gelijke aandacht voor bouw-, installatie- en elektrotechniek. Deze insteek sluit het best aan bij de praktijk en de beroepsmogelijkheden in onze regio”, schetst Brussen.

Van Voorthuizen: “De bestaande aan de bouw en installatietechniek gelieerde ROC-opleidingen zijn en blijven belangrijk voor het opleiden van vakmensen. In de branche gaan de technische ontwikkelingen hard. Bouw, installatie- en elektrotechniek werken in een steeds vroeger stadium samen aan Bouw Informatie Modellen (BIM). En dat doen ze met digitale instrumenten als Virtual Reality en Augmented Reality. Dat is een ontwikkeling die razendsnel gaat en onomkeerbaar is. Wij zitten als bedrijven te springen om jonge mensen die met de nieuwste middelen en methoden kunnen werken. De nieuwe opleiding komt tegemoet aan de toenemende vraag naar werkvoorbereiders en uitvoerders die kunnen werken met BIM en daarvoor moet je kennis hebben van zowel de bouw als van elektro- en installatietechniek.”

Foto: De Vree en Sliepen

Betrokken bedrijven en docenten

Zoals eerder opgemerkt is betrokkenheid van bedrijven uit de branche onontbeerlijk voor succes. Zij werken dan ook vol overtuiging mee aan de opleiding Smart Building. “Er is gekozen voor een stevige, allround vierjarige niveau-4 opleiding in de BOL variant. Een bewuste keuze”, zegt Brussen. “BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Het is een variant waarin de studenten het grootste deel van de week lessen volgen op bij ROC Rivor. Hun praktijkervaring doen de studenten op tijdens stages. Het is een afgewogen mix waarin we als opleiders theorie en praktijk koppelen. Tijdens de theorielessen is de praktijk nooit ver weg. Dat heeft te maken met de bijdrage die bedrijven leveren aan het onderwijs.” Van Voorthuizen geeft enkele voorbeelden: “De Van Dillen Bouwgroep uit Culemborg denkt mee over lessen omtrent BIM en levert praktijkvoorbeelden aan waarmee de studenten aan de slag kunnen in hun Prefab fabriek. Dormakaba Dodewaard en Duin installatie techniek Geldermalsen verzorgen gastlessen en excursies over innovaties rond toegang tot gebouwen en installaties. Ons bouwbedrijf, De Vree en Sliepen BV uit Tiel en JC van Kessel groep uit Geldermalsen, bieden workshops 3D ontwerpen met gebruik van VR en ontvangt studenten in het bedrijf. Let wel, het gaat om deelname van erkende leerbedrijven. En woningcorporatie Thius uit Tiel levert studiemateriaal van bestaande woningen of appartementen waarop de leerlingen casussen kunnen uitwerken betreft de toekomstige energietransitie.”

“Overigens is het heel gebruikelijk dat mensen uit de bedrijven in onze opleidingen participeren”, verklaart Brussen. “Ons onderwijsteam bestaat voor een groot deel uit hybride docenten, mensen die zowel in bedrijven werken als les geven. Zij zijn met hun ervaring en kennis uit de beroepspraktijk van onschatbare waarde.”

Werving

In september 2022 zijn vijftien studenten begonnen aan hun opleiding Smart Building. Over het traject van werving en aanmelding zegt Brussen: “We hebben studenten geworven op vmbo en havo scholen in de regio. Als introductie zijn meeloopdagen in bedrijven georganiseerd. Op die manier konden kandidaten kennis maken met het werkveld. Wie zich aanmeldde kreeg een intake om de motivatie te peilen. Zo is er een groep van vijftien geschikte studenten samengesteld.”

De invulling van de combinatie van theorie en praktijk over de volle opleiding van vier jaar is gekoppeld aan grootschalige projecten. “Op deze manier maken de studenten kennis met elke fase van bouw, verbouw, beheer en onderhoud, installatie- en elektrotechniek”, schetst Van Voorthuizen. “Dat is belangrijk, want iedere fase in een proces kent zijn eigen dynamiek.”

“Onderdelen van de opleiding zijn het leren omgaan met software als 3D, VR, BENG en BIM om via digitale middelen een bouwproject te ontwikkelen. De Smart Builder is thuis in bouwtechniek, installatietechniek, elektrotechniek en ICT en smeed die optimaal aaneen”, vat Van Voorthuizen het profiel van Smart Building samen.

“Onze nieuwe opleiding sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van integraal bouwen en de inzet daarbij van innovatieve technieken voor verduurzaming en de energietransitie van gebouwen”, zegt Brussen. “Het is een solide studie waarmee onze afgestudeerden in de regio aan het werk kunnen.”

ROC Rivor
Bachstraat 1, 4003 KZ Tiel
Telefoon 0344 – 656 200
E mail info@rivor.nl
www.rocrivor.nl

Tekst: Huub Luijten