Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland september 2023

okt 24, 2023 | Nieuws

Vakmensen nodig voor verduurzaming Gelderse industrie

In september vertoonde het aantal WW-uitkeringen in de Gelderse industrie een lichte daling. Per regio verschilde de ontwikkeling over de afgelopen maand van een daling met 1,8% in Rijk van Nijmegen tot een stijging van 1,9% in Rivierenland. Tegelijkertijd is er nog veel vraag naar personeel. Zo zijn er veel technische vakmensen nodig om de industrie te verduurzamen.

Behalve voor deze klimaatbanen is ook in het algemeen veel vraag naar dit soort medewerkers. Eind juni stonden er in Gelderland dan ook 4.200 vacatures open voor deze beroepen. Dit zijn maar liefst 1.000 vacatures meer dan vier jaar geleden. Dit biedt kansen voor mensen die een overstap willen maken naar een klimaatbaan. Verduurzaming van industrie verandert veel technische beroepen In het kader van het klimaatakkoord is ook de industrie aan het verduurzamen. Voor de uitvoering van klimaatmaatregelen zijn veel vakmensen nodig op het gebied van procestechniek, werktuigbouw, elektrotechniek en ICT, maar ook van kwaliteit en veiligheid.

Wanneer bedrijven overschakelen op bijvoorbeeld andere grondstoffen, energie en productieprocessen, veranderen de taken en de daarvoor benodigde kennis van bestaande beroepen. UWV brengt met de SER Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing Klimaatakkoord en met SBB voor het eerst voor de industrie in kaart om wat voor specifieke beroepen en werkzaamheden het gaat, en welke kennis en competenties daarbij nodig zijn. Bij deze ‘klimaatbanen’ in de industrie gaat het bijvoorbeeld om monteurs van industriële machines en installaties, ontwerpers van ICT-systemen, tekenaars werktuigbouw en kwaliteitscontroleurs industrie.