16 Gelderse projecten van start tegen het personeelstekort

mrt 29, 2023 | Nieuws

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Het lukt werkgevers al lang niet meer om alle vacatures te vervullen. Met het Gelrepact slaan de zes arbeidsmarktregio’s en provincie Gelderland de handen ineen om de arbeidstekorten aan te pakken. Er worden 16 projecten opgestart om werknemers bij te scholen en zij-instromers en mensen met een achterstand op te leiden voor een baan in de krapteberoepen. Provincie Gelderland zet hier 2,5 miljoen euro voor in.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘In alle sectoren komen we mensen tekort. We staan voor enorme uitdagingen voor wonen, duurzame landbouw en energietransitie. We hebben alle talent nodig om die vacatures te vullen. Dat kan alleen als we samenwerken om de arbeidstekorten aan te pakken.’

Meer instroom in krapteberoepen

De komende maanden zet het Gelrepact in op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van de instroom in krapteberoepen. Elke arbeidsmarkregio heeft daarbij een eigen thema en werkwijze toegespitst op de regionale situatie. In de arbeidsmarktregio werken gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs en ontwikkelbedrijven samen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek. De 16 projecten zijn regionaal ingevuld:

Regio Rivierenland

Regio Rivierenland (Tiel en omgeving) zet o.a. in op de tuinbouw. Net zoals andere sectoren heeft de tuinbouw te kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn steeds minder mensen te vinden voor werk in de tuinbouw. Greenport Gelderland gaat in samenwerking met verschillende partners de instroom in de sector bevorderen. Dit doen ze door communicatiecampagnes in te zetten, voortdurend vernieuwende kennis deelbaar te maken, lerende organisaties en leven lang ontwikkelen te stimuleren en het vakmanschap in de sector actief op peil te brengen en houden.

Wethouder Dave Verbeek: ‘Dankzij de subsidie en door de samenwerking met de Gelderse arbeidsmarktregio’s en de provincie binnen het Gelrepact kunnen we als regio meer bereiken dan alleen. Daar zijn onze werkgevers, werknemers en werkzoekenden bij gebaat’.

Meer lezen over de andere regio’s: Gelrepact: 16 projecten van start tegen het personeelstekort (gelderland.nl)