Regionaal Mobiliteitsteam Rivierenland van start

sep 8, 2021 | Nieuws

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daar extra hulp bij nodig.

Samenwerking biedt hulp op maat

Gemeenten, UWV, onderwijs, Werkzaak, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, vakbonden en werkgeversorganisaties werken samen om die hulp te kunnen bieden. Voor mensen die net iets meer hulp nodig hebben bij het zoeken en vinden van werk dan de reguliere begeleiding en maatregelen, staan regionale mobiliteitsteams klaar. Die teams bieden hulp op maat. Ongeacht of iemand bijvoorbeeld al een uitkering heeft.

Speciale aandacht voor ZZP’ers, jongeren en mensen uit de Banenafspraak

De teams gaan ook mensen helpen die een baan hebben maar met werkloosheid worden bedreigd, zodat ze zo snel mogelijk van werk-naar-werk gaan. Er is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Ook voor bedrijven en sectoren is er ondersteuning: bijvoorbeeld om personeel van werk naar werk te begeleiden, of bij de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen.

Nieuwe website rivierenlandwerkt.nu

Op 29 mei jl. hebben de samenwerkende partners in Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee ook in Rivierenland het startsein

gegeven is voor een Regionaal Mobiliteitsteam. Dit team is op 28 juni gestart met de werkzaamheden en reeds zijn de eerste mensen geholpen om van werk naar werk te gaan.

De website: www.rivierenlandwerkt.nu