Regio nieuws

Wervingscampagne Tech Teelt in de tuinbouw

Wervingscampagne Tech Teelt in de tuinbouw

Net zoals alle sectoren kampt ook de tuinbouw met personeelstekorten. Het is nog niet zover dat het fruit niet geplukt wordt en de laanbomen staan te verpieteren op het veld; maar als de huidige trend zich doorzet kan dat waarheid worden. Om die reden hebben Yuverta...

Student Smart Building in gesprek met minister Rob Jetten

Student Smart Building in gesprek met minister Rob Jetten

Afgelopen maandag sprak Rob Jetten, minister voor Klimaat & Energie, kort met onze student Smart Building Jean Hoevers. De minister bracht een werkbezoek aan S-TEC, waar ook ROC Rivor studenten opleidt voor de techniek. Rob Jetten kreeg een rondleiding en hij liet...

Deeltijd voor de klas naast uw baan? Hybride docent Techniek!

Deeltijd voor de klas naast uw baan? Hybride docent Techniek!

Scholen zijn op zoek naar techniekdocenten. Techniekbedrijven hebben een tekort aan vakmensen. Hoe combineer je je huidige werk met een baan in het onderwijs? En wat zijn de voordelen? Bijvoorbeeld: dat je je nieuwe medewerkers al in de klas leert kennen!   Lees en...

Terugblik 2022 en Vooruitblik 2023

De samenwerkende partners van RW-POA Rivierenland hebben veel plannen, projecten en activiteiten ontwikkeld, opgestart en gerealiseerd. Een greep uit deze gezamenlijke initiatieven vindt u op de regiokaart hieronder. In de afbeelding kunt u de kaartjes aanklikken om meer te lezen over een onderwerp, de regiokaart kunt u tevens downloaden en bekijken.

RW-POA Rivierenland

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak en stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.

Uitbreiding steun- en herstelpakket

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en wordt ondersteuning aangeboden als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Een overzicht van de tijdelijke financiële regelingen, het sociaal pakket en investeringsmaatregelen zijn in onderstaand overzicht te weergegeven.

Intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid)

Mogelijkheden tot om- en bijscholing

Tegengaan van armoede en problematische schulden

Voorkomen van jeugdwerkloosheid

Filmportretten

Studenten van het ROC Rivor werken in opdracht van Werkzaak Rivierenland en RW-POA Rivierenland aan een serie filmportretten. De filmportretten tonen werkgevers in de regio Rivierenland, die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De serie portretten is met name bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak.

| Linkedin

Volg het RW – POA Rivierenland via onze bedrijfspagina