Regio nieuws

Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar

Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar

Een jaar nadat Rijksoverheid, de acht gemeenten van Regio Rivierenland, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekenden,...

Rivierenland geeft eerste transitievoucher uit!

Rivierenland geeft eerste transitievoucher uit!

De eerste inwoner in Rivierenland heeft begin juli een transitievoucher van €1000,- ontvangen. Deze gift wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en uitgegeven via Leerwerkloket Rivierenland. Een zelfstandig werkende pedicure in nood vanwege de gevolgen van...

RW-POA Rivierenland

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak en stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.

Uitbreiding steun- en herstelpakket

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en wordt ondersteuning aangeboden als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Een overzicht van de tijdelijke financiële regelingen, het sociaal pakket en investeringsmaatregelen zijn in onderstaand overzicht te weergegeven.

Intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid)

Mogelijkheden tot om- en bijscholing

Tegengaan van armoede en problematische schulden

Voorkomen van jeugdwerkloosheid

Filmportretten

Studenten van het ROC Rivor werken in opdracht van Werkzaak Rivierenland en RW-POA Rivierenland aan een serie filmportretten. De filmportretten tonen werkgevers in de regio Rivierenland, die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De serie portretten is met name bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak.

| Linkedin

Volg het RW – POA Rivierenland via onze bedrijfspagina