Regio nieuws

Techniekpact Rivierenland PPO Doe-dagen 2021

Techniekpact Rivierenland PPO Doe-dagen 2021

Maandag, 6 december 2021 t/m vrijdag 10 december 2021 Bij de Praktische Profiel Oriëntatiedagen komen tweeduizend tweedejaars VMBO leerlingen van twintig scholen in vijf werelden via doe workshops beleven wat beroepen in een profiel in het echt zijn en betekenen. Via...

Digitale bijeenkomst Regio in Beeld – Rivierenland – 2 november

Digitale bijeenkomst Regio in Beeld – Rivierenland – 2 november

Jaarlijks publiceert UWV het rapport Regio in Beeld dat inzicht geeft in de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Rivierenland. In het kader van deze publicatie organiseert het UWV op 2 november een online evenement. Het rapport en het evenement staan in het...

Regio Deal Dag

Regio Deal Dag

Het was een stralend zonnige dag, vrijdag 17 september 2021. Voor het eerst sinds de ondertekening van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ontmoetten partners, projectvertegenwoordigers, college- en raadsleden en andere relaties elkaar in levende lijve. Op de unieke...

RW-POA Rivierenland

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak en stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.

Uitbreiding steun- en herstelpakket

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en wordt ondersteuning aangeboden als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Een overzicht van de tijdelijke financiële regelingen, het sociaal pakket en investeringsmaatregelen zijn in onderstaand overzicht te weergegeven.

Intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid)

Mogelijkheden tot om- en bijscholing

Tegengaan van armoede en problematische schulden

Voorkomen van jeugdwerkloosheid

Filmportretten

Studenten van het ROC Rivor werken in opdracht van Werkzaak Rivierenland en RW-POA Rivierenland aan een serie filmportretten. De filmportretten tonen werkgevers in de regio Rivierenland, die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De serie portretten is met name bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak.

| Linkedin

Volg het RW – POA Rivierenland via onze bedrijfspagina