Regio nieuws

Online Banenmarkt Rivierenland

Online Banenmarkt Rivierenland

Eenvoudig op zoek naar medewerkers? Op dinsdag 5 oktober van 10.00 tot 13.00 uur is er weer een Online Banenmarkt Rivierenland. En voorafgaand aan deze editie hebben we een gratis online presentatie over welke financiële regelingen er zijn om je medewerkers op te...

Onderwijs & Arbeidsmarkt evenement 2021

Onderwijs & Arbeidsmarkt evenement 2021

Het Onderwijs en Arbeidsmarkt evenement staat weer gepland op donderdag 23 september 2021 van 9.30 uur tot 12.00 uur! Het thema is ‘Samen met Slagkracht, talentvol naar de toekomst!’. Het evenement bijwonen kost niets en kan volledig digitaal. Maar dit zal geen...

RW-POA Rivierenland

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak en stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.

Uitbreiding steun- en herstelpakket

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en wordt ondersteuning aangeboden als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Een overzicht van de tijdelijke financiële regelingen, het sociaal pakket en investeringsmaatregelen zijn in onderstaand overzicht te weergegeven.

Intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid)

Mogelijkheden tot om- en bijscholing

Tegengaan van armoede en problematische schulden

Voorkomen van jeugdwerkloosheid

Filmportretten

Studenten van het ROC Rivor werken in opdracht van Werkzaak Rivierenland en RW-POA Rivierenland aan een serie filmportretten. De filmportretten tonen werkgevers in de regio Rivierenland, die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De serie portretten is met name bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak.

| Linkedin

Volg het RW – POA Rivierenland via onze bedrijfspagina