RW-POA Rivierenland

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband. Een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

De partners van RW-POA werken samen aan het realiseren van een inclusief Rivierenland en de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Strategische agenda

Wij werken aan onze doelstelling langs de 3 sporen van de Strategische Agenda onderwijs & arbeidsmarkt. Met de uitvoeringsagenda geven we concreet vorm aan de Strategische Agenda.

RW-POA Rivierenland

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband. Een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

De partners van RW-POA werken samen aan het realiseren van een inclusief Rivierenland en de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Strategische agenda

Wij werken aan onze doelstelling langs de 3 sporen van de Strategische Agenda onderwijs & arbeidsmarkt. Met de uitvoeringsagenda geven we concreet vorm aan de Strategische Agenda.

Nieuws uit de regio

Kamerbrief hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

Kamerbrief hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

De ministers van SZW, OCW en EZK hebben in een Kamerbrief plannen gepresenteerd voor de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Samenwerkende partners in de arbeidsmarktregio krijgen hiermee duidelijkheid over de voortzetting van de regionale samenwerking. Het...

Herijking Actieplan Jeugdwerkloosheid

Herijking Actieplan Jeugdwerkloosheid

Sinds januari 2024 vindt een herijking plaats van de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid. Inmiddels zijn de eerste fasen van het herijkingsproces afgerond. Zo zijn de betrokken partners gesproken en documenten en data geanalyseerd. Ook de aankomende wet ‘van school...

Kwartiermaker Regionaal Werkcentrum gestart

Kwartiermaker Regionaal Werkcentrum gestart

Begin april is een externe kwartiermaker, Maaike van Leeuwestijn, gestart voor de verkenning naar de ontwikkeling van een Regionaal Werkcentrum in Rivierenland. De bij RW-POA betrokken partners worden op korte termijn verder geïnformeerd en gesproken over het proces....

VACATURE  Overstapcoach vso – mbo (Kwartiermaker tweejarige pilot)

VACATURE Overstapcoach vso – mbo (Kwartiermaker tweejarige pilot)

In de arbeidsmarktregio Rivierenland werken het vso en mbo actief samen om de overgang van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Vanuit de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid hebben De Sonnewijser, ROC Rivor en RW-POA Rivierenland gezamenlijk een...

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

Postbus 137 | Tiel

info@rwpoa.nl

RW-POA Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3

4001 VK Tiel | Postbus 137

4000 AC Tiel

info@rw-poarivierenland.nl