Regio nieuws

Nomineer nu de meest inclusieve werkgevers van Rivierenland

Nomineer nu de meest inclusieve werkgevers van Rivierenland

Welke werkgevers komen in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2023? Per gemeente wordt één werkgever gekozen. U kunt tot en met 2 oktober de werkgever van uw keuze nomineren. Voor de vijfde maal sinds 2018 organiseren RW-POA Rivierenland, VNO-NCW...

Opening nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen

Opening nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen

Op 1 september 2023 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van vrijdag 1 september 2023 09:00 uur tot en met donderdag 28 september 2023 17:00 uur. De manier waarop we werken verandert. Ook in het mkb. Voor...

Terugblik 2022 en Vooruitblik 2023

De samenwerkende partners van RW-POA Rivierenland hebben veel plannen, projecten en activiteiten ontwikkeld, opgestart en gerealiseerd. Een greep uit deze gezamenlijke initiatieven vindt u op de regiokaart hieronder. In de afbeelding kunt u de kaartjes aanklikken om meer te lezen over een onderwerp, de regiokaart kunt u tevens downloaden en bekijken.

RW-POA Rivierenland

Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen (VSO/PrO en mbo).

Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak en stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.

Uitbreiding steun- en herstelpakket

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en wordt ondersteuning aangeboden als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Een overzicht van de tijdelijke financiële regelingen, het sociaal pakket en investeringsmaatregelen zijn in onderstaand overzicht te weergegeven.

Intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid)

Mogelijkheden tot om- en bijscholing

Tegengaan van armoede en problematische schulden

Voorkomen van jeugdwerkloosheid

Filmportretten

Studenten van het ROC Rivor werken in opdracht van Werkzaak Rivierenland en RW-POA Rivierenland aan een serie filmportretten. De filmportretten tonen werkgevers in de regio Rivierenland, die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De serie portretten is met name bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie voor werkgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met de banenafspraak.

| Linkedin

Volg het RW – POA Rivierenland via onze bedrijfspagina